700 vakanser i polska domstolar

De senaste årens domstolsreformer skulle göra domstolarna effektivare och rättvisare. Men resultatet har i stället blivit allt längre väntetider. 700 domarvakanser väntar på att bli fyllda. Förra året utnämnde president Andrzej Duda bara 38 nya domare.

Det skriver tidningen Gazeta Prawna*.

Nationella Domstolsrådet (KRS) har lämnat över en lista på 88 kandidater till de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna, men av dem har bara nitton utnämnts. Under 2017 utnämndes 140 domare och året dessförinnan 475. Situationen är alltså akut, skriver tidningen.

Många domare menar att regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) inte hanterar frågan på rätt sätt.

Sedan PiS tog makten tar det allt längre tid, säger Krystyan Markiewicz, ordförande i Polska domarföreningen Iustitia. Det är en pina för medborgarna, som får vänta dubbelt så länge på att deras fall ska lösas.

Vi utnämner sextio nya i februari, säger Andrzej Dera, som är ansvarig för domstolsfrågor på presidentkansliet. Och jag har ett sextiotal ansökningar som ligger på mitt skrivbord och ska utredas.

Att det fortfarande är så många vakanser i domstolarna beror bland annat på att president Andrzej Duda kallar alla utnämnda domare till presidentpalatset för att avlägga domareden. Tidigare har man informerat om utnämningen per telefon, men idag uppstår alltså en flaskhals i presidentpalatset. Det säger Sławomir Pałka, tidigare ledamot av Domstolsrådet. Men det finns inga regler om hur lång tid det får ta innan presidenten gett en domare klartecken, så teoretiskt sett kan man få vänta i månader. I höstas fanns 55 utnämningar klara, men det arrangerades bara två tillfällen att avlägga eden hos presidenten. (Gazeta Prawna och wB 12 feb 19)

* Gazeta Prawna motsvarar närmast Dagens juridik i Sverige