Kaczyński svarar om Srebrna

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Allt jag har gjort när det gäller bygget av tvillingskraporna i Warszawa är helt inom lagens ram. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) i en intervju med den regeringsvänliga tidskriften Sieci som kom på måndagen.

Den sju sidor långa intervjun var svaret på publiceringen av förhandlingar som avslöjar hur Kaczyński och hans parti smidigt blandar politik med affärsverksamhet.

Kaczyński avfärdar allt som hörs på banden och som skrivs i medier. Han har inte brutit mot någon lag men vill nu rätta till vissa detaljer eftersom väldigt mycket av det som skrivs är osant, säger han.

Tidningen Gazeta Wyborcza, som avslöjade innehållet i de inspelade samtalen, har synat Kaczyńskis kommentarer.

Han hävdar att en parlamentariker och partiledare visst har rätt att vara chef för en stiftelse. Och visst får han det, men han måste informera talmannen, vilket han inte har gjort, svarar Wyborcza.

Kaczyński kan också ha brutit mot den lag som säger att politiska partier inte får bedriva affärsverksamhet. Han har visserligen deklarerat sitt engagemang i stiftelsen och hävdat att det är ett hedersuppdrag. Men stiftelsen äger nästan 100 % av bolaget Srebrnas aktier. För att föra affärsförhandlingar å Srebrnas vägnar har PiS-ledaren fått fullmakt av sin sekreterare som äger ett minimalt antal aktier i bolaget. På så sätt har hans juridiska status inom bolaget förändrats, vilket han inte deklarerat.

Det finns inga ekonomiska band mellan stiftelsen och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), det är två separata institutioner, säger Kaczyński. Men fakta säger något annat. Lech Kaczyńskis stiftelse äger en aktiemajoritet i bolaget Srebrna. Det var Jarosław Kaczyński som grundade stiftelsen och det är hans förtrogna partifunktionärer som sitter i dess styrelse. Att det är Kaczyński som fattar ekonomiska beslut i bolaget framgår av vad bolagets mångårige chef, Kazimierz Kujda, säger.

I intervjun är Kaczyński mycket noga med att framhålla hur anspråkslöst han lever (för att vara en känd person i Polen, tillägger han). Inkomsterna från tvillingskyskraporna skulle inte ha någonting med min privata ekonomi att göra, försäkrar han. Men eftersom PiS-ledaren har grundat stiftelsen och stiftelsen äger bolaget Srebrna är han enligt lagen den ”verkliga ägaren”, skriver Wyborcza och understryker att i händelse av en konflikt mellan Kaczyński och personer som är engagerade i stiftelsen eller mellan Kaczyński och hans parti är det fortfarande han som kontrollerar stiftelsen och bolaget Srebrna, det vill säga partiets finansiella källa. Det har han inte deklarerat – lagen kräver inte det. Men därmed är han en tämligen välbärgad äldre man. Wyborcza drar slutsatsen att Jarosław Kaczyński antingen inte är bekant med lagen eller avsiktligt försöker vilseleda allmänheten.

Fakturan från den österrikiske affärsmannen Gerald Birgfellner, som Wyborcza publicerat, har aldrig nått bolaget Srebrna, säger Kaczyński till Sieci. Tidigare har hans partivänner sagt att det inte finns några fakturor. Samtliga dokument har enligt Wyborcza överlämnats till åklagarmyndigheten. Att Kaczyński kände till det arbete som borde ha betalats framgår tydligt av innehållet på de inspelade banden.

Reportern i den regeringsvänliga tidskriften Sieci ställde inga obekväma frågor till Kaczyński, men det innebär inte att problemet har försvunnit.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Tidigare artiklar:
Kaczyński bakom kulisserna >>
Jarosław Kaczyńskis affärsverksamhet >>
Den återfunna fakturan >>