Polen utvisar norsk diplomat

Konflikten mellan Polen och Norge trappas nu upp. I januari uppmanade norska UD Polen att kalla hem sin generalkonsul Sławomir Kowalski. Anledningen var hans bryska beteende mot norska myndigheter när han ville hjälpa polska föräldrar vars barn tagits omhand av den norska barnavårdsmyndigheten Barnevernet. Klagomålen strömmade in till norska UD som vände sig till utrikesminister Jacek Czaputowicz. Han beslöt emellertid att Kowalski skulle stanna i Norge fram till i juni, då hans förordnande gick ut. Och nu utvisar Polen en norsk diplomat.

Många polska familjer bor och arbetar i Norge och deras mer hårdhänta uppfostringsmetoder har väckt myndigheternas uppmärksamhet. Kowalski har med sitt aggressiva agerande skapat oro på barnavårdsmyndigheten, där man också upplever att han hindrat dem i deras arbete.

Även norska jurister anmärkt på Barnevernets hårda framfart. (YLE och wB 12 feb 19)

Tidigare artikel:  Polsk konsul utvisas från Norge >>