Snigeln Sam förbjöds i skolbiblioteket

Sexualundervisning är inte självklart i de polska skolorna, och när några föräldrar nyligen donerade en pedagogisk bok om Snigeln Sam till skolbiblioteket i Olsztyn blev det problem. Sam är som andra sniglar hermafrodit, och skolstyrelsen ansåg att inte det lämpligt att barnen skulle göras uppmärksamma på att sniglar är pojke och flicka på samma gång.

Skolstyrelsen ansåg boken så skadlig att man upprepade gånger skickade iväg inspektörer som skulle kontrollera att inget exemplar av Snigeln Sam smugit sig in bland andra böcker på hyllorna.

Rektorn fick besked om att det är skolstyrelsen som bestämmer vilka böcker barn ska få läsa, och att det ju finns en förteckning som skolorna kan välja från.

Boken handlar om Sam, som inte vet om hen är en han eller en hon. Hen skäms och drar sig tillbaka i sitt skal, men får så småningom kontakt med skolpsykologen som löser hens problem. Och Sam träffar an apfamilj med en mamma och flera pappor, en fisk som har bytt kön och en familj med två storkar (manliga) och två ekorrar (kvinnliga) som tillsammans uppfostrar sitt barn.

Vi ville visa läsarna att det finns olika modeller för familjebildning i naturen, säger författarna Maria Pawłowska och Jakub Szamałek. Ju tidigare vi får veta att alla inte lever på samma sätt, desto bättre.

Skolstyrelsen var emellertid av annan åsikt.

Historien påminner om hur kommunfullmäktige i en polsk stad för fem år sedan stoppade uppförandet av Nalle Puh som lekskulptur i en park. För björnen har ju ingenting på underkroppen. (kobieta.onet.pl och wB mars 19)