Duda vill göra Europa mer kristet

President Andrzej Duda vid ett besök i Gorzów Wielki i april.
Foto: wikipedia.

Vi måste förmedla kraften i våra traditioner, vår tro och övertygelse till Europa. När Europa vilar på de judisk-kristna rötterna blir det tryggt för våra barn och barnbarn, då kommer ingen att tvinga i dem sådant som fördärvar moralen.

Det sade president Andrzej Duda på ett möte i Gorzów Wielkopolski på söndagen.

De judisk-kristna rötterna som den helige fadern Johannes Paulus II talar om finns i oss, polacker, men vi måste klart och tydligt tala om för Europa att vi väntar oss att det ska vara viktigt för alla. Det gör Europa tryggt, inte bara för oss utan också för dem som kommer efter oss, sade presidenten och uppmanade alla att sjunga en patriotisk sång.

Han tackade sina åhörare för att de byggt upp sin stad igen efter andra världskrigets förödelse.

Jag tackar er för att ni inte har låtit er krossas, för att tron och de polska traditionerna har överlevt trots att både nazister och kommunister ville utrota dem, sade Duda.

Presidenten besökte också ett par lokala kyrkor, och påminde om att framlidne presidenten Lech Kaczyński för tio år sedan gjort samma besök. (PAP 1 april 19)