Den viktigaste lektionen

De polska lärarna strejkar. Regeringen vill gärna framställa strejken som ett uttryck för lärarnas girighet. Man försöker uppamma konflikter mellan olika lärargrupper, anklagar dem för att vara lata och svekfulla. Man försöker vända elever och föräldrar mot lärarna. Men vägrar att möta deras krav.

Lärarna har strejkat sedan den 8 april. De kräver lönehöjningar; deras löner ligger på en extremt låg nivå. Men strejken handlar också om lärarnas status, värdighet och om den respekt som makthavarna saknar för dem som utbildar och fostrar nya generationer. Det handlar också om hur skolsystemet ska se ut.

Efter skolreformen står det klart att eleverna ska underkastas en ideologisk omformning enligt regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) önskemål. Ännu tydligare är det – och det visar sociologiska undersökningar – att lärarna hittills åtnjutit stor respekt. I sitt yrke påverkar de såväl enskilda människor som hela samhället och dess framtid.

Det är kanske därför som PiS med sin propagandamaskin så ihärdigt försöker framställa lärarna som inkompetenta latmaskar som man inte kan lita på, precis som läkare och domare. Man försöker vänta ut dem, man räknar med att föräldrarna tröttnar på att skolorna hålls stängd, att examina av olika slag inte kan genomföras och prov inte kan rättas. Avsikten med att dra ut på förhandlingarna med lärarfacket (ZNP) är att knäcka lärarna och tvinga dem att vara regimens ideologiska verktyg i ett indolent skolsystem.

Det är sorgligt att se hur man i statliga regimmedier smutskastar lärarna, angriper fackliga aktivister och försöker misskreditera dem, hur man förlöjligar de strejkande.

De strejkande är emellertid fast beslutna att försvara sina rättigheter, sin heder och status. Strejkkommittéerna koordinerar sina verksamheter allt effektivare, fackföreningar från hela världen uttrycker sitt stöd, polacker solidariserar sig och skänker pengar för att hjälpa lärarna som riskerar att stå utan ersättning för strejkdagarna, spontana solidaritetsmanifestationer äger rum runt om i landet och artister planerar en stödkonsert i veckan.

Nya opinionsundersökningar inför valen visar på orubbat stöd för Lag och Rättvisa vilket stärker regeringens självsäkerhet. Man lovar ett rundabordssamtal men inga pengar, man vill alltså vänta ut och knäcka lärarna för att sedan rensa skolorna från de mest aktiva. Överlag tillhör lärarkollektivet inte PiS mest trogna väljare. Uppväxta i en liberal tradition har de oftast inte mycket till övers för radikala konservativa och nationalistiska idéer. Men de ser och förstår vad PiS gör med skolan, med ungdomarna och med dem själva. Så de fortsätter sin strejk.

Priset är mycket högt. För det handlar om landets framtid. Och även om de inte står vid tavlan i klassrummet så håller de en mycket viktig lektion. De lär ut till sina elever respekten för arbete, vad solidaritet innebär, vad demokrati står för, vad social rättvisa är och att man kan kommunicera utan våld och lögner. Det är den viktigaste lektionen av alla.

Dorota Tubielewicz Mattsson