Investerarnas intresse för Polen minskar

Polen är inte längre det land i Öst- och Centraleuropa som är mest attraktivt för utländska investerare. Över 60 % av investerarna är kritiska till den nuvarande ekonomiska politiken i landet. Det framgår av en färsk undersökning från polsktyska handelskammaren och industridepartementet.

Investerarna betvivlar stabiliteten i den samhällspolitiska utvecklingen, tycker illa om att regler ändrats till deras nackdel och oroar sig för bristen på arbetskraft. Två undersökningar efter varandra visar hur förtroendet för Polen fallit – år 2017 låg Polen i topp, året därpå på andra plats och nu först på tredje plats bland de länder när utländska investerare funderar på var de ska placera sina pengar. Tjeckien och Estland är mer attraktiva i investerarnas ögon.

Men man har fler synpunkter – över en fjärdedel av de tillfrågade räknar med att utvecklingen i Polen ska stagnera, vilket är fler än tidigare. De som ser optimistiskt på utvecklingen minskar därmed. (Innpoland april 19)