PiS kampanj mot lärarna

Ännu har regeringen och lärarfacket inte kunnat enas om en lösning som kan stoppa strejken i de polska skolorna. Regeringen har föreslagit löneförhöjning i kombination med utökad undervisningstid, som Bulletinen tidigare rapporterat om. Lärarna sa nej eftersom förslaget i praktiken innebar en sänkning av timlönerna.

Strejken fortsätter alltså, vilket kan komma att äventyra studentexamina i början av maj.

Regeringen utmålar lärarna som bovar som vill skada ungdomarna. Facket menar att strejken måste vara kännbar om det ska lyckas.

För lärarna handlar det om att vinna eller försvinna. Om de ger upp nu förlorar de för lång tid framöver sina elevers och föräldrarnas förtroende. De ger också regeringen en signal om att lärarna kan köras över, och då blir det varken någon rationell förändring av skolsystemet eller löneökningar. Då fortsätter den avskydda skolreformen, och oliktänkande lärare rensas ut av rektorer som tillsatts av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Det som händer kring lärarstrejken visar PiS inte kan hantera konflikten med lärarna, en konflikt som ju inträffar före EU-valet i maj och parlamentsvalet i oktober. Man hoppas att strejken ska ta slut av sig själv och tar till den forna kommunistregimens beprövade metoder: att förlöjliga, att svartmåla och att skrämma.

Kritikerna tycker att lärarna tagit barnen som gisslan samt att de manipuleras av den politiska oppositionen. Regeringen försöker med viss framgång att skapa konflikter mellan de olika lärarfacken och mellan lärarna själva.

Statligt styrda TVPs bild av konflikten är att lärarna inte vill lyssna på kloka argument och att eftersom regeringen är rationell och framgångsrik bör de förstå att regeringens förslag är det bästa. Annars är de bråkmakare med en dold agenda – oppositionens agenda. Oppositionen vill störta regeringen och destabilisera Polen. Lärarna har komprometterat sig och är totalt omoraliska, menar TVP, dessutom är de riktiga latmaskar som vägrar att arbeta mer, fastän de enligt senatens talman Stanisław Karczewski borde arbeta ideellt, som han. Kruxet är bara att talmannen har en lön på 20 000 złoty (ca 50 000 kronor) varje månad medan en lärare tjänar ca 2 300 złoty (ca 5 500 kr). Man manipulerar öppet med statistik både vad gäller de lönehöjningar lärarna fick under förra regeringen och med de nuvarande föreslagna höjningarna. Man kan inte säga att lösningen ligger nära i tiden.

Dorota Tubielewicz Mattsson