Smolenskutredningen läggs ner

Det havererade Smolenskplanet. Bild: Wikipedia.

För ett par månader sedan konstaterade webbplatsen Progress for Poland att Smolenskutredningen i all tysthet var nerlagd – ledamöterna gick inte att nå, och ordföranden, förre försvarsministern Antoni Macierewicz, lade locket på.

Nu bekräftar Macierewicz att arbetet håller på att avslutas.

Slutrapporten dröjer dock till 2020, arbetet har varit komplicerat eftersom det var en internationell olycka, sade han på en konferens med exilpolacker i USA. Det uppger polska medier.

Kommissionen har sedan 2015 försökt bevisa att president Lech Kaczyńskis plan som störtade i dimman utanför Smolensk den 10 april 2010 egentligen sprängdes i luften på initiativ av Moskva, och Macierewicz sade sig nu hoppas att åklagaren med alla fakta på bordet nu skulle kunna slå fast att Bogdan Klich och Donald Tusk, på den tiden försvarsminister respektive regeringschef i Polen, bär ansvar för kraschen.

Redan kort efter olyckan hävdade Macierewicz att presidentplanet utsatts för ett politiskt attentat. Skälet skulle vara att den ryske presidenten Vladimir Putin upplevde Lech Kaczyńskis Rysslandspolitik som ett hot. Premiärminister Tusk skulle ha varit Putin behjälplig med att sopa spåren under mattan.

Partiet Lag och Rättvisa (PiS), då i opposition, tillsatte kort efter olyckan en egen haveriutredning. Efter parlamentsvalet 2015 då PiS fick tillräckligt många platser i sejmen för att kunna bilda regering blev Macierewicz utredning statlig. Man fick i praktiken fria händer och obegränsade resurser för att bevisa att planet sprängts i luften. Offren benämndes stupade och skulle hedras vid alla årliga historiska minnesdagar då man mindes dem som stupat i t.ex. Warszawaupproret, eller hungriga demonstranter som dödades av kommunistregimen osv. Deras gravar grävdes upp för provtagning men internationella forensiska laboratorier hittade inga spår av sprängämnen. Imaginära explosioner genomfördes i avsikt att samla bevis. Ett aber var att man inte hade tillgång till flygplansvraket – det står fortfarande i Smolensk.

Samtidigt höll PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, bror till den omkomne presidenten, månatliga minnesmöten utanför presidentpalatset där man också berättade om kommissionens arbete och utlovade stora avslöjanden som aldrig kom. Han uppmanade alla kommuner att bygga monument över Smolenskoffren och framhöll att Lech Kaczyński under 1980-talet var Solidaritets verklige ledare, inte Lech Wałęsa, vars namn också tagits bort ur de nya historieböckerna. 

Under det senaste året har Smolenskretoriken tonats ner, allt färre polacker tror på en sprängning och Kaczyński själv har tappat tron på en lösning.

Nästa år kommer slutrapporten, lovar Macierewicz.

Gunilla Lindberg