Polska väljare drar sig mot mitten inför EU-valet

Uppståndelsen efter Donald Tusks tal i Warszawa den 3 maj, ett provocerande uttalande om prästerskapet av redaktören Leszek Jażdżewski och Jungfru Marias regnbågsgloria har fått många väljare att byta sida och ansluta sig till oppositionen. Löftena om förkortade kötider i sjukvården har också spelat in.

Det säger valanalytikern Łukasz Pawłowski till Newsweek Polska sedan Instytut Badań Spraw Publicznych, IBSP, i dagarna genomfört en opinionsundersökning för deras räkning.

Om det vore EU-val idag skulle flest röster gå till Europeiska Koalitionen, EK (som består av de flesta större oppositionspartierna), 42 % (+4 %). Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har tappat 3 % och får nöja sig med 39 %.

Robert Biedrońs färska parti Wiosna (Våren) stöds av 10 % och håller sig alltså kvar på en jämn nivå i opinionen, populistiska Kukiz’15 får knappt 5 % och Lewica Razem (Vänstern Tillsammans) knappt 3 %.

En ny politisk konfederation på yttersta högerkanten, bestående av Nationella rörelsen och Janusz Korwin Mikke, ligger på 1,2 % (- 4 %).

Det verkar som att högergruppernas kamp om rösterna inneburit att många väljare i stället gått över till mitten och vänstern säger Pawłowski. Om EK, Wiosna och Lewica Razem slår sig ihop skulle de komma upp i 54 % av rösterna, och högergrupperingarna PiS; Kukiz’15 och Konfederationen skulle tillsammans få 46 %.

Knappt hälften av dem som deltog i undersökningen var övertygade om att de faktiskt skulle bry sig om att rösta. Vid det förra EU-valet utnyttjade bara 24 % av polackerna sin rösträtt, vilket var det lägsta valdeltagandet i hela EU. (Newsweek Polska maj 19)