Det dolda dödstraffet röstat igenom i parlamentet

Den nya brottsbalken som under torsdagen röstades igenom i det polska parlamentet öppnar vägen för livstidsstraff utan ens teoretisk möjlighet att bli villkorligt frigiven. Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg ser livstidsstraff som inhumant och påven Franciskus kallar det ett ”dolt dödsstraff”. Denna parlamentariska omröstning är den sista etappen i arbetet med den nya straffbalken. Nu är det bara presidentens underskrift som fattas innan lagen kan implementeras.

Läs vidare >>