Katolska kyrkan tappar greppet om polska ungdomar

Allt färre polska ungdomar går i kyrkan Foto: G. Lindberg.

Religiositeten avtar markant bland ungdomarna i Polen. Bara 63 % av gymnasieeleverna är troende, mot 81 % för tio år sedan.

Det framgår av en färsk opinionsmätning som utförs av statliga opinionsinstitutet Cbos, rapporterar den journalistiska portalen wMeritum.

Undersökningen ingår i en flerårig studie av landets ungdom. Antalet troende bland de unga har minskat påtagligt under de senaste tio åren, och gruppen icke-troende har ökat på motsvarande sätt. 1996 var bara 5 % av gymnasisterna icke-troende, 2013 hade de ökat till 10 % och förra året uppgick de till 17 %.

Ungdomarna deltar också allt mindre i de religiösa ceremonierna. Bara 28 % av dem går i mässan om söndagarna, och 35 % går inte alls i kyrkan. Antalet elever som deltar i den traditionella religionsundervisningen i skolan har också avtagit. År 2010 gick 93 % av eleverna i de prästledda kristendomslektionerna men förra året hade den andelen sjunkit till 70 %.

Det finns naturligtvis många skäl som bidragit till det minskade intresset för kyrkan. Tidigare var det självklart att religionsundervisningen i skolorna sköttes av prästerna och även om det fanns ett alternativt skolämne där man undervisade i filosofi och etik drog sig många från att släppa kristendomslektionerna – de gav extra poäng när betygen räknades samman.

Men även bland vuxna, särskilt i storstäderna, har religionen i många år minskat. Många har också reagerat på de många pedofilskandalerna i landets katolska kyrka, och vill inte låta sina barn vara i enrum med kyrkans utsända.

Samtidigt är det ett lite förvånande resultat eftersom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är nära knutet till den religiösa maktapparaten. PiS slöt till och med avtal med kyrkan inför valet 2015: prästerna skulle kampanja för PiS i sina predikningar och efter valsegern skulle PiS i sin politik ta hänsyn till kyrkan i samband med sina lagförslag. Därav de olika försöken att skärpa abortlagen, receptbeläggningen av dagen efter-piller, sämre möjlighet till assisterad befruktning osv. Landets högsta politiska företrädare talar varmt om sin katolska tro och delar gärna ut extra bidrag till kyrkans verksamhet. Detta tycks dock inte ha smittat av sig på befolkningen, trots att PiS ligger högt i opinionsmätningarna.

Gunilla Lindberg