Polen – vägen till demokrati och dagens situation

Karin Maltestam. Foto: Jan Maltestam.

Karin Maltestam, ordförande i Svensk-Polska Föreningen Blekinge, håller en föreläsning om hur Polen blivit en demokrati och hur dagsläget i Polen ser ut.

Plats: Litorina Folkhögskola i Karlskrona

Tid: Torsdagen den 16 april kl.14.30

Välkomna! Fri entré!