Polsk orden till wB:s redaktör

Polens ambassadör Adam Halacinski fäster Polska Förtjänstordens ridddarkors på Gunilla Lindbergs jacka.

webb-Bulletinens redaktör Gunilla Lindberg har tilldelats Riddarkorset av Republiken Polens Förtjänstorden. Utmärkelsen överlämnades av ambassadör Adam Halacinski på tisdagen på Halmstads slott. Värd för tillställningen var Polens generalkonsul Bo Chronier och Anna Chronier.

Utmärkelsen, som beslutats av Polens president Bronislaw Komorowski, har tilldelats Gunilla Lindberg för hennes arbete med att främja Polen i Sverige, sade ambassadör Halacinski. I det arbetet ingår styrelsearbetet i Svensk-Polska Samfundet och redaktörskapet för Svensk-Polsk Bulletin, dels arbetet med webb-Bulletinen, Gunilla Lindbergs nyhetstidning om Polen på internet.

Men ingen tidning är en kvinnas arbete, sade Gunilla Lindberg i sitt tacktal. Till min hjälp har jag några intresserade och kompetenta personer.

Ambassadör Halacinski har överlämnat ett dokument med president Bronislaw Komorowskis underskrift till webb-Bulletinens redaktör, Gunilla Lindberg.

Det är Bo Bergman, mitt bollplank, vi diskuterar Bulletinens innehåll varje dag. Sedan är det Jan Axel Stoltz, den förre ordföranden i Svenska och Internationella Stödkommittén för Solidarnosc på 1980-talet. Journalister som Gunnel Arbin och Kjell Albin Abrahamson bidrar med idéer, artiklar och stöd. Karin och Jan Maltestam skriver och fotograferar till Bulletinen varje gång de reser till Polen. Fotografen Stanislaw Godula publicerar sina fantastiska bilder från den polska landsbygden i webb-Bulletinen. Och vår korrespondent i Wroclaw, Sigge Fedyk, bevakar polska medier och rapporterar om deras bild av Sverige och svenskarna.

Jag startade webb-Bulletinen för sju år sedan – jag tyckte att svenska medier informerar alldeles för lite om Polen. Jag ville visa svenskarna vad som händer i vårt närliggande grannland Polen – i vår del av Sverige kommer vi till Gdansk på en dryg halvtimma med flyg.

Idag har tidningen mellan 40 000 och 50 000 unika besök om året. Utmärkelsen från Polens president uppmuntrar mig att fortsätta mitt arbete, sade Gunilla Lindberg.

Redaktionen