1600-talsateist ”avrättades” på ateistdagarna

Kazimierz Łyszczyński på ett vitryskt frimärke. Bild. wikipedia.

Kazimierz Łyszczyński på ett vitryskt frimärke.
Bild. wikipedia.

Ateisternas marsch arrangerades traditionsenligt i Warszawa på lördagen. Marschen avslutades med en rekonstruktion av avrättningen av Kazimierz Łyszczyński, 1600-talsfilosofen som i en traktat förnekade Guds existens. Marschen var en del av Ateistdagarna som pågår hela veckoslutet.

Rollen som Łyszczyński spelades av Grażyna Juszczyk, lärarinnan som tog ner ett kors från väggen i lärarrummet på den skola där hon arbetar. Reaktionen blev stark, hon blev utfryst av både rektor och lärarkolleger.

Skolan i Polen är sekulär, inte katolsk, även om staten accepterat religionsundervisning där. Vi måste motsätta oss katolska kyrkans aggressiva expansion, vi måste motsätta oss de politiker som ger efter för kyrkans krav. Annars kommer vi en dag att vakna upp i en totalitär stat, sade Juszczyk.

Hon uppmanade också åhörarna att stödja medborgarförslaget om att kyrkan ska finansiera religionsundervisningen, inte staten. Under marschen kunde alla som så önskade skriva på förslaget.

Med banderoller med texten ”Dop är brott” och ”Paragraf 196 är lika med inkvisition” (enligt paragraf 196 är det straffbart att förolämpa andras religiösa känslor) gick marschdeltagarna hela vägen från Kopernikus-monumentet till torget i Gamla stan.

På torget läste man upp anklagelserna mot gudsnekaren Łyszczyński och beslutet att dela upp hans förmögenhet mellan angivaren och staten. Som avslutning halshöggs han symboliskt sedan man först – också symboliskt – avlägsnat hans tunga och ena hand.

Marschen stördes av en grupp unga män som skrek religiösa och nationalistiska slagord. När de började skrika ”Var är inkvisitionen?” svarade en äldre dam som deltog i marschen: ”Ni går ju här”. Polisen fick avlägsna fridstörarna.

Ateisternas marsch hålls årligen på årsdagen av de polska ateisternas föregångsnamn, Kazimierz Łyszczyński. Han var adelsman, filosof, soldat och under sju års tid jesuit. År 1685 uteslöts han ur kyrkan eftersom han ville gifta bort sin dotter med en kusin. Han avrättades den 30 mars 1689 för sin traktat De non existentia Dei (Om Guds icke-existens). Łyszczyński hävdade där att Gud är människans skapelse och religionen är ett påhitt för att förtrycka de fattiga. Han hade inte tänkt publicera traktaten men angavs av en granne som var skyldig honom pengar. Det enda exemplaret av traktaten brändes i samband med avrättningen, men några få fragment har bevarats i åklagarens tal. Łyszczyńskis åsikter gick emellertid att rekonstruera med hjälp av dokument och brev.

Dorota Tubielewicz Mattsson