”1989 var världens tråkigaste revolution”

 PAIiIZ är den ur svensk synpunkt lätt kryptiska förkortningen för Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych – det vill säga Statliga byrån för information och utländska investeringar. Byrån, som är knuten till regeringen, har till uppgift att locka utländska investerare till Polen. Fler jobb behövs i landet, där arbetslösheten är nära tolv procent, alltså ett par procent över EU-genomsnittet.

webb-Bulletinen har träffat Slawomir Majman, styrelseordförande i PAIiIZ och frågat: Varför ska företag etablera sig i just Polen?

 Vi är den optimistiska delen av Europa

PAIiIZs ordförande, Slawomir Majman.

– Vi kan erbjuda investerarna en hel del, säger Slawomir Majman entusiastiskt. Polackerna är ett arbetsamt folk, arbetsmarknaden är stabil, Polen har ekonomisk och politisk stabilitet.

Majman menar att sunt förnuft är honnörsordet på den polska arbetsmarknaden. Polackerna är ett folk med båda fötterna på jorden, ibland går ekonomin sämre, men när det vänder kan man bygga upp landet igen.

– 1989 är den tråkigaste revolutionen i världshistorien, säger Slawomir Majman. Ingen krossade fönster, ingen som dansade på gatorna.

Nej, femtio herrar satt runt ett bord, drack hektolitervis med kaffe och rökte. När de efter två månader kom ut hade de med sig ett avtal om fredlig övergång från planekonomi till marknadsekonomi, fastslår Majman.

– Den grekiska krisen är lite naiv. Vi hade våra hundår under 1990-talet, många förlorade jobbet. Sovjet, som var vår stora exportmarknad, fanns inte längre. Det var chockterapi, men ingen gick och satte eld på parlamentet. Vi tycker inte synd om dem som slår sönder stan för att studenterna inte längre får gratis läroböcker!

Premiärminister Donald Tusk har lagt ett kraftfullt åtstramningspaket för att låsa krisen ute. Det är besparingar överallt, och pensionsåldern höjs. För att sänka arbetslösheten tar man nya krafttag – bland annat genom att försöka få fler utländska företag att etablera sig i landet.

– Det här är den optimistiska delen av Europa, säger Slawomir Majman. Vi är arbetsamma och sparsamma. När Polen 2004 gick med i EU var prognosen att vi skulle uppnå Spaniens standard inom tjugo år. Det gick på sex.

Enligt Financial Times har internationella företag USA, Kina och Polen överst på listan över vilka länder de skulle kunna etablera sig i. Ett viktigt skäl är den ekonomiska och politiska stabiliteten. Oavsett vilket parti som haft makten, så har den ekonomiska politiken legat fast. Landets fjorton Ekonomiska Specialzoner (SEZ) med betydande skattelättnader och gräddfil till kommunledningarna känns också attraktivt för företagarna. Bryssel vill avveckla de ekonomiska specialzonerna på sikt, men regeringen Tusk kämpar emot.

– Det finns inga tvingande regler, fastslår PAIiIZ-ordföranden.

Fler fördelar: den polska arbetskraften är välutbildad – nästan hälften av ungdomarna läser vidare på universitet och högskolor. Allt fler av dem talar flytande engelska. Polen har minst korruption i regionen. Enligt Transparency Internationals just publicerade index 2011 klättrar Polen stadigt uppåt på listan och ligger nu på 41 plats bland drygt 180 länder.

– Här finns inga oligarker som i Ryssland och Kina, säger Slawomir Majman. Företagarna vill inte betala pengar under bordet. Och onödigt byråkratiskt krångel har rensats ut.

Infrastrukturen är naturligtvis också viktig. Vägnätet är fortfarande inte bra, men i slutspurten inför fotbolls-EM i sommar har många vägar fått ett stort lyft. Ännu en bit av motorvägen mellan Berlin och Warszawa är färdig. Järnvägar och flygplatser har byggts ut och renoverats.

– Viktigt är att den polska arbetsmarknaden är stabil, menar Slawomir Majman. De tre parter som beslutar om avtal på arbetsmarknaden, regeringen, arbetsgivarna och fackföreningarna, har alla sunt förnuft som ledstjärna.

– Vi jobbar på att få hit Kina, säger Slawomir Majman. Inte i första hand för att få in pengar, det vill säga att de ska köpa obligationer. Polen behöver fler företag och arbetstillfällen, vi vill att de ska etablera sig här.

 text & bild:
Gunilla Lindberg

 Läs mer om Polens ekonomiska specialzoner >>

Lite bakgrundsfakta:

Lönerna i Polen har stigit, och genomsnittslönen är nu cirka 8 000 kronor i månaden.

BNP steg under tredje kvartalet med 4,2 procent, vilket ska jämföras EU-snittet på 1,4 procent.

Som exempel på industrigrenar där Polen har gott utländska företag kan nämnas elektronikbranschen – Polen tillverkar flest TV-apparaterna i EU. Även många bilföretag har anläggningar i landet.

Sverige på tionde plats på listan över utländska investerare i landet. (Statistik från GUS, PAIiIZ)