Panelen: Vad tycker ni om abort och varför tycker ni så?

Abortfrågan var en av de hetaste politiska frågorna i Polen under året. Parlamentet skulle besluta om en åtstramning av abortlagen – inga aborter överhuvudtaget skulle vara tillåtna. Flera partier anordnade demonstrationer för ett totalförbud. Kvinnoorganisationer ville snarare luckra upp den redan stränga lagen och samlade in namnunderskrifter. Landets första dam, Maria Kaczynska, hustru till presidenten, undertecknade ett upprop som lämnades in till sejmen på internationella kvinnodagen den 8 mars. Presidenten försökte tona ner frågan, men den ökände fader Rydzyk for ut i vildsint kritik av presidentparet.

Lagen skärptes inte. Fortfarande kan, i alla fall formellt sett, en abort utföras om det är risk för mammans eller barnets liv eller om kvinnan blivit våldtagen.

Så frågan till Bulletinens ungdomspanel den här gången är: Bör det vara fri abort i Polen? Det är en svår fråga. Flera av ungdomarna har dragit sig för att svara, en har tackat nej till att delta i panelen den här gången. Men fyra har svarat. Ny i gänget är Katarzyna Zyla, germanist i Warszawa.

Här kommer deras resonemang.

Gunilla Lindberg

Katarzyna Zyla och Lukasz Wesolowski

Katarzyna Zyla och Lukasz Wesolowski

Katarzyna Zyla och
Lukasz Wesolowski, Warszawa

Katarzyna och Lukasz är ett par som just nu inreder sin nya lägenhet i Warszawa. De svarar delvis tillsammans.

Katarzyna: Jag tycker att kvinnan ska ha rätt att besluta om hon vill ha abort eller inte – och läkarna ska respektera hennes beslut. Om t.ex. förlossningen hotar hennes hälsa eller om det gäller en våldtäkt. Tyvärr händer det redan idag att läkare inte vill utföra en abort i sådana fall.

Det största problemet i Polen är ändå bristen på sexuell utbildning, som skulle kunna förebygga många situationer, där en tjej eller en kvinna vill ha abort. Det är också bra att informera unga kvinnor om vilka risker en abort för med sig, både för deras psykiska och fysiska hälsa.

Lukasz: Jag vill lägga till några ord. Om vi talar om abort måste vi ställa några frågor:
– Varför vill kvinnor göra abort?
– Varför utförs illegala aborter?

Visst är abort ibland följden av en våldtäkt eller på grund av fara för kvinnas hälsa. Då är abort är tillåten. Men enligt min uppfattning finns också många exempel när kvinna eller ännu flicka vill ha abort efter sex utan skydd, sex med en nästan främmande partner, efter att ha druckit osv. Och här spelar utbildning och uppfostran stor roll. Tänk om en kvinna gör abort tio gånger eftersom det är tillåtet. Det kan inte vara rätt, eller?

Jag menar att alla måste ta ansvar för sina handlingar. Abort kan inte bli lösningen på problem som inte borde ha uppstått överhuvudtaget.
Så svaret på frågan om Polen ska ha fri abort är väldig svår. Liksom frågan om vi ska tillåta eutanasi, eller införa dödsstraff. Det finns inget rätt svar på såna frågor. Jag tycker att abort måste vara tillåtet men inte helt fritt.

Sabina Siemaszko.

Sabina Siemaszko.

Sabina Siemaszko, Poznan

Det här är en mycket svår fråga för den som själv blir mamma om mindre än två månader – och baptist. Abort innebär ju att man dödar ett barn, oavsett om det är en eller fyra månader efter befruktningen.

Jag är definitivt mot abort som preventivmedel. Nu för tiden finns många andra sätt att förhindra graviditet. Jag kan inte förstå varför konservativa politiker i Polen är så mycket emot abort samtidigt som de inte drar igång någon informationskampanj i hur man undviker att bli gravid. Antagligen för att de är katoliker, som inte får lov att använda preventivmedel.

I början av min egen graviditet beslöt jag att genomgå ett par olika tester för att utesluta att mitt barn hade genetiska fosterskador. Jag gick till sjukhusen med darrande hjärta och en enda tanke i huvudet: vad gör jag om det visar sig att babyn är sjuk? Någonstans där förstod jag att jag inte skulle kunna göra abort.

Men det faktum att jag inte kan låta döda mitt barn innebär inte andra kvinnor inte skulle ha rätt att välja abort, särskilt inte i svåra situationer om det t. ex finns risk för att barnet är handikappat eller utvecklingsstört, eller om kvinnan har blivit våldtagen.

Människor med olika religioner är olika känsliga och har olika samveten. Jag är inte säker på att det är regeringen som ska fatta det beslutet i kvinnans ställe.

Krzysztof Polachowski

Krzysztof Polachowski

Krzysztof Polachowski, Gdansk

Frågan du ställer är svår och krävande, men jag ska försöka svara på den ordentligt: Personligen tycker jag att det borde vara fri abort, men det är ingenting jag förespråkar.

Beslutet att göra abort bör tas av dem som det gäller – av dem som av olika skäl kan vara tvungna att genomgå abort. Jag håller med att om abort är att döda de ofödda barnen, och moraliskt sett är det en otroligt känslig fråga.

Aborten bör vara fri av en praktisk anledning: även om staten förbjuder fri abort, kan den inte bevaka och stoppa alla olagliga ingrepp som faktiskt genomförs varje dag. Det finns läkare och kvackare på många platser i landet som utför aborter. Deras metoder är inte alltid så effektiva, deras kliniker är inte alltid hygieniska eller ordentligt utrustade.

Och pratet om dödande av ofödda barn är bara prat. Trots att staten vill skydda de ofödda barnen och ha kontroll över aborterna i landet – så att politiker kan må bra för att de har rena händer – så tillåter man ju egentligen aborter i smyg (eller kanske omedvetet!). Men politiker ska inte må bra! Om de verkligen vill ha kontroll över hela processen och inte lura sig själva, är den enda vägen att tillåta fri abort.