Akademikerbråk om Bauman och huliganerna

Zygmunt Bauman.  Foto: wikipedia.

Zygmunt Bauman.
Foto: wikipedia.

Nu är forskarna i luven på varandra om vad som egentligen hände under den omskrivna incidenten 2013 då medlemmar i den nationalistiska organisationen NOP (Narodowe Odrodzenie Polski – Polens nationella pånyttfödelse) visslade och hånade Bauman under en föreläsning i Wrocław. Nitton av dem fälldes senare i domstol.

Den tyska tidskriften Information Philosophie rapporterade om händelsen. Professor Andrzej Przylębski från Filosofiska institutionen vid universitetet i Poznań reagerade kraftigt mot artikeln och i ett brev till redaktionen meddelade han att det var studenter som reagerade mot Baumans föreläsning och att deras reaktion inte föranleddes av antisemitism utan av Baumans förflutna.

Bauman var inte bara en trogen stalinist utan också officer i den militära säkerhetstjänsten, jämförbar med SS*. Och han har aldrig velat eller kunnat förklara sin medverkan där på ett trovärdigt sätt, skrev Przylębski.

Przylębski fick svar från forskare knutna till Otwarta Akademia (Öppna akademin) i Poznań – en forskningsplattform som motsätter sig censur och auktoritära metoder inom akademien. I ett öppet brev skrev de att det faktiskt var nationalister och fotbollshuliganer som störde Baumans föreläsning. De påpekade också att Bauman har förklarat varför han hamnade i den militära underrättelsetjänsten. Att jämföra med SS som ju gjorde sig skyldigt till terror, avrättningar och massutrotning i alla de ockuperade länderna i Europa är ett missbruk som misskrediterar varje vetenskapare som gör sig skyldig till det, skriver forskarna.

För det kräver Przylębski nu i tidskriften wSieci en offentlig ursäkt och hotar med stämning.

I en kommentar antyder den konservative journalisten Bronisław Wildstein** att forskarna skrev för att få pengar från revisionistiska kretsar i Tyskland som gärna vill friskriva sig från skulden för andra världskriget och Förintelsen. Forskarna från Poznan har förtalat polacker genom att överdriva deras antisemitism. Tyskar söker gärna efter antisemitism bland polacker, det är en viktig del i den politik som Berlin bedriver för att komma ifrån det historiska ansvaret för Förintelsen, skriver Wildstein.

Wildsteins argumentation är en del av den politik och ”de sanna patrioternas” retorik som ingår i det nationalkonservativa partiet PiS program, nyligen presenterat på partikongressen, svarar idéhistorikern Anna Wolff-Powęska som är specialist på polsk-tyska relationer. Przylębski förväxlar vetenskaplig objektivitet med politik.

Hon påminner också om att det i år är 50 år sedan det berömda försoningsbrevet från polska biskopar till tyska biskopar***. Kretsen kring Bronisław Wildstein borde redan nu utropa brevskrivarna från 1965 till Polens största förrädare.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Zygmunt Bauman, född i Poznan 1925, lämnade Polen 1968 när kommunistregimen drev på för att judar skulle emigrera. Han är känd för sina teorier om det moderna samhället och om mekanismerna bakom Förintelsen.

* SS – Hitlers säkerhetstrupper.

** Bronisław Wildstein, polsk journalist som medarbetar i konservativa medier som Rzeczpospolita, wSieci och Do Rzeczy.

*** De polska biskoparnas brev 1965 till tyska biskopar blev startpunkten för den polsk-tyska försoningen. Brevet innehöll de berömda orden ”vi förlåter och ber om förlåtelse”.