Allt fler tar färjan till Polen

Cracovia och Mazowia – två av Polferries färjor med sina karaktäristiskt målade förar.

Färjetrafiken mellan Sverige och Polen ökar – runt 25 % för såväl passagerare, personbilar och långtradare. Godstrafiken ökar med 10 % om året tack vare goda konjunkturer i de båda länderna. Flera rederier slåss om marknadsandelarna, men konkurrens är stimulerande, säger Bartłomiej Mazuruk, chef för det polska färjerederiet Polferries. Just nu bygger vi en ny båt för linjen Świnoujście–Ystad som ska sättas i trafik år 2021.

I och med att motorvägen A1 (från Gdańsk till tjeckiska gränsen) och vägen S3 (från Świnoujście till tjeckiska gränsen) blir färdiga förväntas mer trafik från södra Europa. Linjen Gdańsk–Nynäshamn har redan två väl fungerande båtar med ungefär samma passagerarkapacitet.

För tillfället kan hamnarna inte ta emot stora fartyg, men detta håller på att ändras. Färjeterminalen Świnoujście byggs ut inom en snar framtid och ska då kunna ta emot färjor längre än 220 meter. Även hamnen i Ystad har planer på en utbyggnad. Hamnstyrelsen har av regeringen begärt att E65 ska byggas ut till en 2+2 väg för att öka tillgängligheten till färjeläget inför den förväntade ökningen av trafik dit. Hamnarna i Gdańsk och Nynäshamn har också investeringsplaner.

Visum och växling

Vi är säkert många som gjorde vår första resa till Polen med en av Polferries färjor. En del minns kanske också hur man skaffade visum och växlade ombord på färjan.

Polferries – eller som det egentligen heter Polska Żegluga Bałtycka – grundades den 31 januari 1976 som ett statligt sjöfartsbolag. Man skulle ägna sig åt turisttrafik till havs samt byggnation och renovering av fartyg. Det byggdes hotell i Gdynia, Koszalin, Ustka, Kołobrzeg och Gdańsk, som sedan fördes över till resebyråkoncernen Orbis. Under åren 1976 till 1977 övertog Polferries färjorna Gryf, Wawel, Wilanów och Skandynawia samt fem mindre fraktfartyg från likaså statliga Polskie Linie Oceaniczne. Man fick också färjelägena i Gdańsk och Świnoujście från respektive hamnstyrelse.

Kris på 80-talet

Den dåliga tekniska standarden på färjorna, hamnarna och färjelägena medförde en svår kris för bolaget. Det var också en politisk och ekonomisk kris i samhället som resultat av ekonomiska restriktioner från länderna i väst efter införandet av krigstillståndet. Detta tillsammans med förbud för polska medborgare att resa utomlands fick till följd att transporterna av passagerare och gods kollapsade.

Polferries chef Bartłomiej Mazuruk.

Som ägare av Polferries beslöt sjöfartsdepartementet nu att förbereda likvidation av bolaget. Hade inte rederiet Polska Żegluga Morska sträckt ut en hjälpande hand så hade Polen stått utan sjöförbindelse med Skandinavien. De löste krediterna och investerade i färjorna Pomerania och Silesia, som fördes över till Polferries. Tack vare det lyckades man undvika likvidation och grunden lades till en snabb utveckling. Höjdpunkten för färjelinjerna var 1989 då man trafikerade Sverige, Danmark och Finland.

1992 privatiserades bolaget. Som första polska fartygsflotta erhöll man ISO 9002 certifiering 1997. Samma år moderniserades Pomerania och i juli invigdes katamaranlinjen mellan Świnoujście och Malmö med snabbgående Boomerang. Följande år moderniserades Silesia.

I september 2000 infördes ett ”reparationsprogram” för Polferries. Det huvudsakliga målet var att utarbeta ett koncept för att komma ur krisen, och att ta fram realistiska mål för utvecklingen. En rekonstruktion genomfördes inom fyra områden: egendom, finans, anställda och organisation. Detta ledde till att man helt och hållet var fri från skulder och man ville nu förnya fartygsflottan. Färjan Rogalin såldes som skrot till Indien 2003. Även Silesia såldes. Den 15 februari sattes den nyrenoverande färjan Wawel i trafik mellan Świnoujście och Ystad. Polska Żegluga Bałtycka, alltså Polferries, firade sitt 30-årsjubileum 2006. Man kunde då både blicka bakåt och se fram emot en ljus framtid.

Text: Henrik Oxelcrantz
Bilder: Polferries

Idag trafikerar Polferries Ystad-Świnoujście (som startade 1967) och Gdańsk-Nynäshamn (startad 1974).