Allt fler unga drabbas av depression

1,5 miljon vuxna polacker lider av depression. Allt fler av dem är människor som inte klarar av pressen i arbetslivet. Detta är slutsatsen i en rapport som förra året utarbetades av den privata högskolan Uczelnia Lazarskiego i Warszawa och som skulle utreda depressionens ekonomiska och sociala kostnader.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Var tredje individ upplever depressiva symptom minst en gång i livet. Åtminstone en sjättedel av befolkningen drabbas av en långvarig och djup depression, skriver professor Janusz Heitzman, vice ordförande i Polska Psykiatriska Sällskapet, i rapporten.

Sjukdomen tycks allt oftare drabbar de unga och yrkesverksamma. Som anledning anges oftast stress och minskat socialt stöd, skriver Heitzman.

Det verkar som att allt fler polacker inte klarar av livet och arbetet under ständig stress. De är osäkra på sitt eget värde, de ångrar sina privata och yrkesmässiga livsval. De har en känsla av att deras yrke inte passar arbetsmarknaden. Och allt fler unga anser att de inte kan påverka vare sig politiken, ekonomin eller samhället.

Men även många, som till synes utmärkt klarat sig i livet, brottas med depression. Det handlar om personer som är duktiga, kreativa, handlingskraftiga och mycket stressade.

Ett stressigt arbete ökar enligt brittiska undersökningar risken att utveckla depression och ångest. I en studie av nästan tusen unga arbetstagare visade sig att en av tjugo varje år drabbades av depression och ångest med direkt koppling till arbetet. Ingen har tidigare uppvisat tecken på psykisk ohälsa.

Det som gör att unga människor inte klarar av stressen och pressen är den mördande konkurrensen och rädslan för att begå misstag, tidspressen och oron för anställningen.

Av rapporten framgår att människor i åldern 20-40 är mest utsatta. Det är alltså människor som är mest yrkesaktiva som mår dåligt. Detta i sin tur innebär att produktiviteten sjunker, vilket medför stora förluster för arbetsgivaren och genererar stora behandlingskostnader.
Depression är dessutom en kostsam sjukdom. Varje år kostar den Zus (Försäkringskassan) 762 miljoner zloty (drygt 1,8 miljarder svenska kronor).

I Polen pratar man sällan om depression, och i synnerhet inte som en dödlig sjukdom. Sanningen är dock följande: 40–80 % av alla som lider av depression har självmordstankar, 20–60 % av dem försöker ta livet av sig och 15 % lyckas med det.

Självmord hör inte till sällsyntheterna i Polen. Enligt polisens beräkningar från 2013 tar sexton polacker livet av sig varje dag (6097 begick självmord år 2013), vilket är fler än antalet trafikoffer eller dödsfall i prostata- och bröstcancer.