Excentriker med eget parti

Janusz Korwin-Mikke – provocerande kandidat. Foto: wikipedia.

Janusz Korwin-Mikke – provocerande kandidat.
Foto: wikipedia.

Janusz Korwin-Mikke heter nästa excentriska kandidat. Född 42 i Warszawa, 72 år, journalist och politiker.

I ungdomsåren var han aktiv i kampen mot kommunismen, grundade ett eget förlag som gav ut underjordiska böcker. Dessutom var han professionell bridgespelare och gav självs ut flera läroböcker i ämnet.

Korwin-Mikke har grundat flera politiska partier – det näst sista, Nya Högerkongressen, kom för ett par år sedan. Men han blev utkastad av styrelsen när det i våras blev bekant att han hade barn utanför äktenskapet. Han bildade genast ett nytt parti, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (Koalitionen för Återställande av Republikens Frihet och Hopp). Det förkortas KORWiN – likheten med grundarens första efternamn är ingen tillfällighet, påpekade han.
Har har också gjort sig känd för sina kontroversiella uttalanden: han vill ha monarki, är övertygad om att kvinnor är mindre intelligenta än män, och egentligen gillar att bli våldtagna.

Trots att han är motståndare till EU ställde han upp i valet och kom in. Han tyckte att Bryssel skulle göras om till en enda stor bordell och pekade ut andra parlamentariker som prostituerade. Han kallade EUs arbetslösa för samhällets negrer och satt och sov när andra politkier stod i talarstolen. Han tycker att Ryssland hade rätt att annektera Krim.

Korwin-Mikke anser att staten ska ha så lite som möjligt att säga till om, i synnerhet i ekonomiska frågor.

Han får stöd av fler än Palikot, bland annat donerade 200 polacker nyligen 25 000 vardera till hans valkampanj. Hans väljare anses vara unga missnöjda män. (wB 10 maj 15)