Värnar om landsbygden

Adam Jarubas värnar om landsbygden.

Adam Jarubas – bra på dialog.

Adam Jarubas från PSL (Bondepartiet). 40 år, historiker från Kielcetrakten, har också läst ekonomi och förvaltning. Huvudsakligen lokalpolitiker – tills nu. Han är konservativ i de flesta frågor.

Han anser sig vara en samarbetsman – har samarbetat med PiS lokalt. Beskriver sig som lugn, försiktig och bra på dialog.

Jarubas anser att Ukraina bör få gå med i EU men vill inte skicka polska trupper till grannlandet.

Han tycker att utrikesminister Grzegorz Schetyna provocerade Putin i onödan när han påpekade att det var ett ukrainskt regemente som befriade Auschwitz. Ukrainarna ingick visserligen i den sovjetiska Röda Armén, men de var inte ryssar som det allmänt sägs.

Men som bondepartist värnar han naturligtvis om landsbygden och bönderna.
Han är emot platt skatt, dödsstraff, dödshjälp, abort, saamkönade äktenskap och legalisering av mjuka droger. Han är för decentralisering, sambeskattning och agroturism.

Han anser att utbildning och hälsovård ska drivas i offentlig regi, han vill minska byråkratin och han vill avpolitisera tillsättningen av cheferna för Antikorruptionsbyrån, säkerhetspolisen, Justitieombudsmannen, Barnombudsmannen osv. (wB 10 maj 15)