Ambassadör kritisk till svenska medier

Av Sigge Fedyk, Wroclaw

Polens förre ambassadör i Sverige, Marek Prawda.

Polens förre ambassadör i Sverige, Marek Prawda.

Förre polske ambassadören i Sverige, Marek Prawda, skrev för några veckor en debattartikel i Gazeta Wyborcza, där han gjorde upp med svenska medier.

Han inleder med frågan: Hur reagerar svenska journalister på polska protester mot formuleringar som ”polska dödsläger”? Och svarar: De finner bara överkänslighet och historisk paranoia.

Anledningen var formuleringen ”polska dödsläger” i en artikel i Dagens Nyheter tidigare i år. Svenska polacker protesterade och DN publicerade en rättelse (lägren var inte polska utan nazistiska), men förklarade att den polska reaktionen var överdriven.

– Svenskarna tycker att polacker är överkänsliga, skriver Prawda. Som ambassadör i Sverige stötte jag ganska ofta på det problemet. Ambassaden reagerade för formuleringar i tidningarna, och fick långa och komplicerade brev till svar – brev där man förklarade att svenska medier är oberoende och tar inte hänsyn till politiska önskemål.

Prawda upplever inte DN som antipolsk, men anser att svenska journalister inte är intresserade av vad motparten egentligen tycker och tänker. Det är snarare polackerna som behöver informeras än tvärtom, tycker de, skriver Prawda.

– Det påminner lite om monologerna från kommunisttiden, Väst förde sin monolog och Öst förde sin, och ingen ville försöka förstå vad den andra parten egentligen ville säga. Polen är nu medlem i EU, med sina historiska erfarenheter och sin särskilda känslighet, avslutar Prawda, och de båda länderna behöver hitta ett gemensamt språk – om vi använder det språket oftare kommer vi att förstå varandra lite bättre.

Med andra ord: ni svenskar ska se på oss med polska glasögon.