Amnesty: Demonstrationsfriheten hotad i Polen

Warsawa 20 juli 2017. Polisen bildar en kedja framför gatan som leder till polska parlamentet. ©Amnesty International/Barbora Černušáková

Polska myndigheter tar till kraftåtgärder mot fredliga demonstranter i ett försök att avskräcka från framtida demonstrationer, visar en ny rapport från Amnesty International.

Rapporten ”Poland: On the streets to defend human rights” dokumenterar hur myndigheterna använder sig av övervakning, trakasserier och åtal för att upplösa och förhindra demonstrationer. Sedan 2016 har tusentals människor demonstrerat fredligt mot repressiv lagstiftning, bland annat gällande kvinnors rättigheter och lagstiftning som hotar rättssäkerheten.

– Samtidigt som Polens regering fortsätter att skärpa kontrollen över rättsväsendet växer det folkliga motståndet. Men regeringen gör allt de kan för att försöka stoppa protesterna. Polisen övervakar, trakasserar och till och med åtalar demonstranter enbart för att de höjer sina röster, säger Barbora Černušáková, Polenresearcher på Amnesty International.

– Både FN och EU kunde snabbt konstatera att presidentens veto mot den lagstiftning som skulle ha avskaffat rättsväsendets oberoende kom till tack vare massprotester. Nu behöver de här demonstranterna stöd från det internationella samfundet i sin fortsatta kamp.

Skrämseltaktik mot individer

I juli 2017 protesterade tusentals demonstranter i över 50 städer i Polen mot regeringens förslag som hotade rättsväsendets oberoende. Regeringen svarade med att utsätta fredliga demonstranter för en rad polisåtgärder som förhindrade deras protester och som kränkte deras yttrandefrihet och mötesfrihet.

Polisens ökade närvaro innebar att de ställde upp metallstaket för att hålla demonstranter långt borta ifrån parlamentsbyggnaderna. Hundratals poliser patrullerade området dagligen och använde sig av en rad olika metoder för att fysiskt hindra människor från att demonstrera. De omringade och höll tillbaka grupper av människor – en metod som kallas för “kettling” – spärrade av gator, samt hotade och skrämde demonstranter.

Favorisering av vissa demonstrationer

Utöver polisens kraftåtgärder fortsätter nya lagar att otillbörligt begränsa rätten till fredliga demonstrationer. I december 2016 antog det polska parlamentet den restriktiva lagen om Mötesfrihet som prioriterar så kallade ”cykliska demonstrationer”, det vill säga en demonstration som organiseras av samma människor, på samma plats, flera gånger per år. Det handlar främst om demonstrationer som arrangeras av stat eller kyrka.

Under 2017 har regeringen prioriterat de regeringsvänliga månadsdemonstrationerna till minne av Smolensk-olyckan 2010 där den tidigare presidenten Lech Kaczyński och 95 andra människor dog. Det har skett på bekostnad av dem som begärt att få hålla fredliga sammankomster – vilket är en direkt kränkning av internationell människorättslagstiftning.

Trots förbud mot alternativa demonstrationer har fredliga demonstranter fortsatt att samlas till motdemonstrationer varje månad under hela 2017. Dussintals demonstranter har blivit åtalade för mindre brott som “störande av laglig sammankomst” eller för straffbara handlingar som “uppsåtligt störande av en religiös akt” – detta eftersom de regeringsvänliga månadsdemonstrationerna har betecknats som religiösa processioner.

Ett klimat av rädsla

Utöver den begränsade rätten till fredliga demonstrationer möts demonstranter i Polen av andra betydande svårigheter. Förutom att begränsa demonstranterna rent fysiskt har myndigheterna också utsatt demonstranter för en intensiv kontroll och övervakning, vilket innebär att de blivit förföljda och utsatta för visitationer hemma Många av dem har också delgivits misstanke om brott och har åtalats.

– Den polska regeringen försöker ingjuta rädsla hos dem som vill protestera fredligt. Att fredliga demonstranter kriminaliseras enbart för att de utövat sin rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet visar upp en mörk bild av dagens Polen. De här obetydliga och hämndlystna anklagelserna speglar det alltmer begränsade handlingsutrymme som finns för civilsamhället och måste läggas ned omedelbart, säger Barbora Černušáková.

Bakgrund

Efter att ha lagt in sitt veto mot de kontroversiella förslagen från parlamentet om en reform inom rättsväsendet lade presidenten fram egna förslag i slutet av september 2017. Demonstrationer kan komma att återupptas så fort förslagen, som fortsätter att väcka frågor kring rättssäkerheten och rättsväsendets oberoende, finns på parlamentets agenda. (Amnesty International 19 okt 17)