Anarkin breder ut sig i Polen – men vem står för den?

Högsta domstolen kommer att respektera och följa de domar som Konstitutionsdomstolen utfärdat, även de som inte publicerats i författningssamlingen. Detta beslut fattade Högsta Domstolen enhälligt vid sitt senaste sammanträde.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) reaktion lät inte vänta på sig.

Högsta domstolens ställningstagande kan bara tolkas på ett sätt, säger partiets talesperson Beata Mazurek. Anarkin fortsätter att breda ut sig i vårt land. Det var inget sammanträde, det var ett gäng polare som samlades för att försvara det status quo som förra regeringen skapat!

Protesterna kom i strid ström. Flera polska juridiska organisationer har protesterat mot att regeringspartiet offentligt undergräver Högsta Domstolens auktoritet. Administrativa domstolens Kollegium kallar Mazureks uttalande otillåtligt och upprörande och manar till respekt för domstolarnas oberoende. Oppositionspartiet Moderna (Nowoczesna) polisanmäler händelsen och den polska juridikens nestor Adam Strzembosz säger: Jag skulle vilja fråga PiS talesperson hur hennes kolleger skulle reagera om Högsta Domstolens talesperson kallade PiS-parlamentariker för ett gäng polare som tagit sig fram till köttgrytorna.

Men PiS politiker försvarar Mazurek.

Hon säger det som de flesta polacker känner, att polska domare anser sig vara en kast som ska stötta varandra oberoende av om de har rätt eller inte, säger parlamentarikern Jacek Sasin.

Andrzej Jaworski tycker inte att uttrycket ”ett gäng polare” är pejorativt och Adam Strzembosz, f.d. ordförande i Högsta domstolen, är ingen auktoritet för honom.

Biträdande justitieminister Patryk Jaki bedömde HD:s beslut som ett sätt att ta ställning i den politiska konflikten där domarna gör ett slags uppror mot de styrande, och därmed mot väljarna.

Nåväl, Högsta Domstolens ledamöter är personer med auktoritet, lång erfarenhet och de mest meriterade i landet. Men för PiS är de ”en kast” som sätter sina egna intressen före Polens och polackernas intressen. I och med detta börjar PiS leva farligt. Många minns fortfarande kommunisttiden i Polen då man ifrågasatte och förnedrade alla auktoriteter som inte följde partiets ideologiska linje. Trots sin proklamerade antikommunism är PiS, i sina ivriga försök att politisera och ideologisera allt, kommunismens duktigaste lärjunge och främsta arvtagare. Partiet försöker skapa de medelmåttigas men lydigas och partitrognas republik. Uttalanden som Mazureks eller Jaworskis är inte bara höjden av arrogans och stupiditet. De kan också bryta mot grundlagen, som slår fast att Republiken Polens statsskick grundas på maktens tredelning i den lagstiftande, den styrande och den dömande makten. Relationerna mellan de olika offentliga organen bör präglas av respekt för frihet och rättvisa, av samverkan, av samhällsdialog samt av en vilja att hjälpa till att stärka medborgarnas rättigheter.

Men vilken åklagare kommer i dagsläget våga ifrågasätta makthavarna?

Anarkin börjar förvisso breda ut sig i Polen. Tack vare PiS som offentligt förolämpar och ifrågasätter de konstitutionella organen och undergräver deras verksamhet. Hur kan man förvänta sig att medborgarna ska respektera det polska rättsväsendet om makthavarna inte gör det?

Dorota Tubielewicz Mattsson