Angenäm och snabb resa med Pendolino

Efter år av planering kommer Polen nu igång med sin snabbtågstrafik – och resenärerna drar en suck av lättnad. I stället för att sitta och vänta på ständigt försenade tåg kan man nu slå sig ned på ett modernt höghastighetståg och bekvämt ta sig tvärs över landet på några timmar.
Polen satsar på italienska Pendolino, och leverantören Alstom arrangerade nyligen en pressresa med de nya snabba tågen.
Pendolinon var en mycket angenäm upplevelse, skriver webb-Bulletinens Sverker Norén, som var med på premiärturen.

Fransk-italienska Pendolino har kört in på centralstationen i Kraków.

Fransk-italienska Pendolino har kört in på centralstationen i Kraków.

Att behagligt susa fram genom den polska landsbygden i en hastighet av 200 km/tim är en möjlighet som nu öppnas för tågresenärerna. Nyligen startade statliga järnvägsbolaget PKP sitt länge emotsedda system för snabbtågstrafik. Man har valt tågsättet Pendolino, som tillverkas i Italien för det franska företaget Alstom.

Det första pendolinotågsättet som lämnade Warszawa Centralna på söndagen gick till Kraków. Avståndet är 30 mil, och resan tog 2,5 timmar, en tid som förkortas efterhand som järnvägsspåren rustas upp.

Som en jämförelse kan nämnas, att sträckan Malmö – Göteborg på 27 mil avverkas på 3 timmar och 10 minuter med öresundstågen och på 2 timmar och 40 minuter med SJ:s nyinsatta SJ 3000, byggt för 200 km/tim. Pendolinon är byggd för att kunna köras i 250 km/tim. Den hastigheten ligger ett stycke in i framtiden och beror på investeringsplanerna för det polska järnvägsnätet. För närvarande gäller högsta hastighet 200 km/tim. Hela snabbtågsnätet är dock ännu inte utbyggt att klara ens 200 km/tim, men en uppgradering av banorna pågår hela tiden.

Tack vare den stadiga gången kan man gå genom en vagn utan att behöva hålla sig i ryggstöden.

Stadig gång – kan man gå genom en vagn utan att behöva hålla sig i ryggstöden.

Tågsätten består av sju enheter, varav en är första klass och en är bistrovagn. Tåget lutar i kurvorna, lutningen är mjuk och behaglig. Tack vare den stadiga gången kan man gå genom en vagn utan att hela tiden hålla sig i ryggstöden.

Övergången mellan vagnarna är bekväm, och dörrarna mellan vagnarna öppnas automatiskt när passageraren närmar sig.

SJ 2000 är det tåg i Sverige som det ligger närmast till hands att jämföra med. Pendolinons säten är något hårdare men mycket bekväma och något skålade – man sitter stadigt även i kurvorna. Benutrymmet är behagligt stort också för långbenta. Varje sittplats har ett nedfällbart bord i stolsryggen framför, och under den ett fotstöd som är lätt att fälla upp eller ner.

En klädkrok fälls ut ur väggen på toaletten.

En klädkrok fälls ut ur väggen på toaletten.

Fåtöljerna kan lutas bakåt, men passageraren störs alltså inte, när framförvarande ryggstöd fälls bakåt. Stolarna är placerade så, att ingen hamnar mellan två fönster och därmed går miste om den reseupplevelse, som en vacker natur eller en intressant bebyggelse kan ge.

Stolsnumret kan avläsas även i blindskrift.

Stolsnumret kan avläsas även i blindskrift.

I en av vagnarna finns plats för rullstolar. Alla små skyltar, t.ex. platsernas nummer på ryggstöden, är försedda med punktskrift.

Bistrovagnen påminner i stort om SJ:s bistroavdelning. Här finns endast ståplatser, inga sittplatser.

Tjugo tågsätt är beställda och av dem har sexton levererats. De återstående fyra kommer i januari 2015.

Planen är att Pendolinon ska locka tillbaka resenärerna till järnvägen. Prisnivån är densamma som för vanliga tåg – alla skall kunna åka Pendolino. PKP:s biljettsystem är uppbyggt på samma sätt som SJ:s. Priset beror på vilken avgång man väljer och hur lång tid före resan man köper sin biljett. Det finns ett begränsat antal mycket billiga platser.

Samtidigt med linjen Warszawa–Kraków öppnades även de övriga linjerna, som går från Warszawa till Gdańsk, Katowice, Wrocław och Poznań. Tågen är tänkta att gå varje timme i rusningstid och varannan timme under övrig tid, när alla tågsätt är levererade.

På depån har man full kontroll över tågen – ar de är, hur allt funkar, om något behöver fixas till.

På depån har man full kontroll över tågen – var de är, hur allt funkar, om något behöver fixas till.

En förutsättning för leveransen är att vi också skall stå för service och underhåll av tågsätten, säger Andreas Knitter, på Alstom. Annars går helheten förlorad och kvaliteten sjunker.

Därför har det byggts en stor depå i utkanten av Warszawa. Här tas vagnarna om hand för tekniskt underhåll och för tvättning. Från depån kan man också i detalj se var varje tågsätt befinner sig, hur tekniken ombord fungerar, hur fort det kör, om någonting är sönder och måste repareras o.s.v.

Text & bild:
Sverker Norén