Anhöriga till nazigeneral stämmer museum

Generalen Rainer Stahels anhöriga protesterar mot att han betecknas som krigsförbrytare. Bild: wikipedia

Generalen Rainer Stahels anhöriga protesterar mot att han betecknas som krigsförbrytare.
Bild: wikipedia

På utställningen ”Warszawaupproret 1944”, som nu visas i Berlin, kallas en tysk nazigeneral krigsförbrytare i bildtexten. Hans efterlevande hotar att stämma utställningens arrangör, skriver tidskriften Do Rzeczy (Till Saken).

Utställningen berättar Warszawas historia från tiden före andra världskriget fram till idag. Tyngdpunkten ligger dock på krigstiden, ockupationen och framför allt upproret. Närmare sjuttio planscher med arkivbilder och texter på tyska och engelska visas. Utställningen är förlagd till en symbolisk plats, Niederkirchnerstrasse, där SS och Gestapo hade sitt högkvarter under andra världskriget. Idag inrymmer byggnaden Dokumentationscentrum för terror som årligen besöks av två miljoner människor.

På utställningen finns bland många andra en bild av general Reiner Stahel (1892-1955), som var föreståndare för en tysk garnison i Warszawa, Vid krigsslutet hamnade han i sovjetisk fångenskap och dog tio år senare i ett sovjetiskt arbetsläger. I texten under bilden står det att han var krigsförbrytare.

Precis som alla andra tyskar som var ansvariga för polackers död under den tyska ockupationen, säger museichefen Jan Ołdakowski. I upprorets slutskede ska Stahel ha gett sina soldater order om att skjuta alla som dök upp inom synhåll

En av generalens efterlevande har sett utställningen, och efter besöket har han skrivit till museet och krävt att bildtexten ska tas bort – redan innan utställningen stängs i slutet av oktober. Annars stämmer han museet.

Generalen dömdes inte av en domstol för krigsförbrytelser och därmed är ingen krigsförbrytare, menar de anhöriga.

Museet tog inte bort bildtexten.

Vi anser att vi talar sanning, förklarade Ołdakowski i radio nyligen. Vi är beredda på en rättsprocess. Adolf Hitler och Heinrich Himmler dömdes inte heller för krigsförbrytelser, vilket inte innebär att de inte var krigsförbrytare

Dorota Tubielewicz Mattsson