Antiterroristlagen och vanliga medborgare

Snabb tillgång till samtliga databaser, möjlighet att i 14 dagar fängsla terrormisstänkta och i ett helt dygn söka genom deras hem m.m. samt möjlighet att ställa in alla sorters massmöten och sammankomster.

Det är huvudpunkterna i det förslag till antiterroristlag som inrikesminister Mariusz Błaszczak och landets säkerhetschef Mariusz Kamiński lade fram på skärtorsdagen. Lagen ska ha trätt i kraft till Natotoppmötet i Warszawa i juli.

Det är säkerhetstjänsterna som får hela ansvaret för statens säkerhet, de ska analysera och samordna antiterroristoperationer. De får obegränsad tillgång till information, och därmed stor makt.

En avdelning, Centrum för antiterrorism, ska få mer resurser och större befogenheter, framför allt obegränsad tillgång till samtliga databaser. Man ska kunna övervaka och avlyssna terrormisstänkta utan tillstånd av domstol, likaså ska en terrormisstänkt kunna frihetsberövas i 14 dagar utan man blandar i domstol. Husrannsakan ska kunna genomföras vid alla tider på dygnet, inte som nu bara mellan 06.00 och 22.00.

Kontantkort till telefoner, som hittills varit anonyma, ska bara få köpas efter uppvisande av legitimation.

Samtidigt ska massammankomster kunna förbjudas för att värna om medborgarnas säkerhet om det förekommer terrorhot, sade Kamiński. Han nämnde också möjligheten att under en begränsad tid stänga gränserna.

Situationen är ordinär och kräver extraordinära åtgärder, sade säkerhetschefen. Med den nya går det att agera snabbt och effektivt.

Så nu försöker det ultrakonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) slå mynt av terroristattacken i Bryssel. Man utnyttjar

människors naturliga chock och bedrövelse efter en sådan händelse till att snabbt och friktionsfritt driva igenom en lag som inte bara kommer att slå mot eventuella terrorister utan även mot vanliga medborgare. För det blir lätt att förbjuda KOD-demonstrationer efter påstådda terrorhot. Det blir lika lätt att anklaga en obekväm person för ”terrorism” och oskadliggöra honom eller henne genom övervakning, avlyssning och frihetsberövande. Den obegränsade tillgången till alla databaser gör att ingen i Polen kan känna sig säker längre. Och det är inte på grund av eventuella terrorister.

Dorota Tubielewicz Mattsson