Året efter Smolensk i polsk tv-dokumentär

Monika Sieradzka på sitt kontor på TVP Info. foto: J A Stoltz

Onsdag kväll den 6 april kl 22.05 har polska statliga televisionen TVP1 premiär på sin nyproducerade dokumentär Smolenski lot (The Smolensk Flight). Filmen sänds också på årsdagen av katastrofen söndagen den 10 i TVP Polonia kl 22.20 och i TVP Info kl 23.23. Alla tre kanalerna kan ses i Sverige genom satellitmottagning.

Datumet den 10 april 2010 skrevs in i polsk historia som landets värsta katastrof sedan andra världskriget. I den täta morgondimman störtade president Lech Kaczynskis flygplan på väg mot landning på en militärflygplats utanför Smolensk i västra Ryssland. Alla nittiosex ombord omkom. Kaczynski och hans delegation var på väg till 70-årsminnet av Katynmassakern i april 1940, då sovjetiska NKVD mördade 22 000 polska reservofficerare, några månader efter att Polen ockuperats av Nazityskland i väst och av Sovjetunionen i östra delen av landet.

Katynmassakern har varit ett nationellt trauma som kommunistregimen under fyrtiofem år tvingade bort från nationens kollektiva minne men som så mycket starkare väckts i polackers medvetande de senaste tjugo åren. Några skiljaktiga uppfattningar om Katyn har knappast kunnat spåras.

Inledningsvis samlade också Smolenskolyckan på motsvarande sätt polackerna i kollektiv chock och sorg. Men mycket snart splittrades nationen. Redan innan presidentparet Kaczynski begravts, vädrades olika uppfattningar om lämpligheten av att de skulle gravsättas i den kungliga Wawelkatedralen i Krakow. Snart och under hela året sedan dess har landet varit delat – huvudsakligen utifrån politiska linjer – i frågor kring orsaken till olyckan – eller var det kanske ett sabotage? – om ansvar, polackers och/eller ryssars, om hur offren för olyckan ska minnas och hedras, om kyrkans hållning, om de politiska konsekvenserna.

Polska statliga televisionen har inför årsdagen av Smolenskolyckan gett uppdraget att i en dokumentär skildra skeenden och stämningar åt tv-journalisten Monika Sieradzka. För svensk publik är Sieradzka främst känd för sin roll som den undersökande journalisten i den svenskproducerade filmen Necrobusiness från 2008. Filmen, som visades både på bio och tv, handlade om en begravningsfirma i Lódz som mjölkar efterlevande på statliga begravningsbidrag, mutar ambulanspersonal och läkare, en verksamhet som efterhand leder till att lik ”produceras”.

Monika Sieradzka har valt att följa Iza Sariusz Skapska på en både fysisk och emotionell resa till Katyn och Smolensk. I Katyn förlorade Iza sin farfar och i Smolensk sin far. På resan berättar hon sin familjs historia. Iza Sariusz Skapska ger i filmen en kort historisk bakgrund till Katynmassakern. Flygkraschen rekonstrueras utifrån intervjuer med polska och ryska piloter och med hjälp av datorsimulering. Filmen lägger inte skulden på någon enskild individ men visar hur illa flygningen var förberedd från både polskt och ryskt håll.

Sieradzka visar den växande politiska hysterin som en krass kontrast till Izas och hennes mors sorg och vad andra efterlevande berättar om hur de upplevt tragedin. Berättelsen bärs fram enbart av de deltagande själva, det finns ingen speakertext, inga kommentarer.

Filmens skapare Monika Sieradzka har nära Sverige-anknytning. Under fem år var hon polska TV-ns korrespondent i Sverige. Hon behärskar svenska och besöker ofta Sverige. Den mycket uppmärksammade filmen Necrobusiness gjorde hon tillsammans med Fredrik von Krusenstjerna och Rikard Solarz. På polsk TV har hon haft tjänst som chef för kanalen TVP Infos informationsenhet, och i TVP Polonia – avsedd huvudsakligen för utlandspolacker – har hon lett det utrikespolitiska programmet Komentator. Filmen The Smolensk Flight har erbjudits till flera europeiska TV-bolag. Också SVT har visat intresse, och filmen kan komma att visas i svensk TV i slutet av april.

Jan Axel Stoltz