Ärkebiskop: Det vita kristna Europa går under

Kyrkan har förrått Johannes Paulus II. Det säger ärkebiskop Henryk Hoser till KAI (Katolska nyhetsbyrån). Och prästerna är medansvariga för den djupa kris som drabbat familjen, eftersom de inte förbereder förlovade par på äktenskapet.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Familjens situation i Europa blir allt värre, anser biskopen, men Polen står fortfarande emot Västs inflytande. Polen ligger 20-30 år efter, men den liberala kulturens inverkan gör sig allt mer gällande även i traditionella miljöer. Det är ingen tvekan om att antalet samboförhållanden i Polen växer, och det sker med föräldrars och mor- och farföräldrars samtycke, säger Hoser.

Hoser betecknar det polska samhället som ”postabortalt”.

Efter år 1956, då aborten legaliserades i Polen, utfördes årligen ca 800 000 aborter. Den är en skrämmande siffra, och själva medvetandet om detta blev ett psykologiskt trauma för hundratusentals män och kvinnor; ett trauma som dröjer sig kvar än, menar Hoser.

Hoser skräder inte orden när han talar om familjekrisens orsaker. Han lägger skulden på präster som arbetar med gifta par och med blivande äkta par.

Jag säger helt brutalt: kyrkan har förrått Johannes Paulus II. Varför? Därför att den inte har följt hans röst, inte bekantat sig med hans läror.

Påven formulerade familjens fyra uppgifter, konstaterar ärkebiskopen; uppgifter som prästerna inte känner till eftersom de inte läst påvens skrifter och som människor inte fullgör eftersom de inte vet vad de ska fullgöra. Unga människor vet överhuvudtaget inte att de har uppgifter.

Hoser har nyligen uttalat sig även om dagen efter-pillret som han ser som en synd och ”banalisering av sexlivet”.

Kyrkan kommer aldrig att skifta uppfattning om abortpiller, liksom den aldrig kommer att acceptera preventivmedel, förutsade han.

Ärkebiskopen tog till orda även i politiska spörsmål.

Muslimer träder in i ett ideologiskt och religiöst tomrum. De tränger in i Europa som saknar religion – det är postkristna samhällen, förklarade han nyligen i en radiointervju.

Hoser ser det som händer i Västeuropa som ett religionskrig: Vi kommer att bli en mycket liten etnisk och religiös minoritet här i Europa. Det vita kristna Europa kommer att gå under om ingenting förändras.