Att föda utan smärta

Nu ska staten betala för smärtlindring vid förlossning. Sjukvårdsdepartementet arbetar just nu med regler som ska göra det möjligt.

Sjukhusen ska få 400-450 zloty extra (1000-1200 kronor) för varje epiduralbedövning vid vaginalförlossning. För närvarande betalar staten 1700 zloty (ca 4500 kronor) per förlossning, oberoende om den är vaginal eller om det är ett kejsarsnitt. Sjukhusen kommer därmed att tjäna på naturliga förlossningar med smärtlindring, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Jag antar att det har med det kommande valet att göra. Men det viktigaste är att det gagnar kvinnorna, säger Maciej Hamankiewicz som är ordförande i Polska läkarkammaren.

För fyra år sedan uppmärksammade Polska läkarkammaren dåvarande sjukvårdsministern Ewa Kopacz på att bristen på smärtlindring vid vaginal förlossning var en ”skandal som måste upphöra”. Med samma krav kom även kvinnor.

Departementet hävdade att kostnaden för smärtlindring var inräknat i den summa som utbetalas vid varje förlossning och att det inte fanns någon anledning att skjuta till ytterligare medel. Till en början tog många sjukhus betalt av patienterna för smärtlindring, och efter kritik från Polska läkarkammaren slutade man överhuvudtaget att erbjuda smärtlindring.

Den nationella konsulten i gynekologi och obstetrik, professor Stanislaw Radowicki är nöjd.

Det är en bra förändring som sjukhusen har väntat på i åratal, säger han. Det kommer förhoppningsvis att minska antalet kejsarsnitt.

Polen slår alla rekord när det gäller antalet kejsarsnitt. I genomsnitt föds 40 % av alla polska barn med kejsarsnitt, men det finns sjukhus där det handlar om drygt 70-80 %. I Frankrike, Storbritannien eller Tyskland föds jämförelsevis vart fjärde barn genom kejsarsnitt. Men där får de allra flesta kvinnor smärtlindring, säger Radowicki.

I Polen har ett fåtal sjukhus infört gratis smärtlindring på patientens begäran.

När de nya reglerna ska träda i kraft är inte klart.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Fotnot:
I Sverige ligger siffran under 20 %.