Att ge och ta tillbaka …

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

Den amerikanske professorn Jan Tomasz Gross

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill nu beröva Jan Tomasz Gross, polsk-amerikan och professor i historia vid Princeton University, den orden som han år 1996 fick av dåvarande presidenten Aleksander Kwaśniewski. Nu har den sittande presidenten Andrzej Duda begärt att få konsultera utrikesdepartementet om möjligheten att frånta Gross hans orden.

Presidentens begäran föregicks av ett stort antal brev från medborgare som kräver att Gross ska berövas sin utmärkelse.

Breven kan naturligtvis inte ignoreras, dem kan vi inte förtiga, säger presidentens talesperson Marek Magierowski i radio.

Utrikesdepartementet har redan svarat presidenten, som dock väntar med att offentliggöra beskedet.

Anledningen till denna drastiska och ovanliga begäran är att Jan Tomasz Gross är ”Polens dödsfiende, som hatar polacker och strävar efter att beröva polackerna deras heder och dignitet samt att äventyra Polens säkerhet”. Citatet kommer från ett av breven som skrivits av organisationen Reduta Dobrego Imienia (Det goda namnets beskydd) som vill ”rätta till den felaktiga information om Polens historia som Gross sprider”.

Enligt utrikesdepartementet bör Gross förlora sin utmärkelse, eftersom han ”skadar Polen”, säger inofficiella källor till tidningen Gazeta Wyborcza. Problemet är emellertid ”sammanhanget, situationen samt hur det skulle ske”.

Jan Tomasz Gross är en kontroversiell person och specialist på de komplicerade polsk-judiska relationerna. Hans böcker om pogromen i Jedwabne 1941 (Sąsiedzi – Grannar) och antisemitismen i Polen efter andra världskriget Strach (Fruktan) har väckt stor uppmärksamhet och rört upp många känslor. Med dem öppnade han upp dörrar för forskning och, kanske framför allt, diskussion kring dittills tabubelagda historiska fakta. Utan minsta tvivel blev han en nyckelperson i den polska identitetsdebatten.

Men det var Gross artikel om immigrationskrisen i Europa, publicerad i den tyska tidningen Die Welt*, som blev den omedelbara anledningen till motviljan mot honom. I sin text skrev Gross att ”det polska motståndet mot immigranterna från Mellanöstern har sina rötter i erfarenheterna från andra världskriget” samt att  polackerna under andra världskriget ”dödade fler judar än tyskar”. Många historiker protesterade och ansåg att Gross gått för långt. Gross svarade med att han skrev i desperation.

Problemet är att när Gross tilldelades sin utmärkelse hade han ännu inte skrivit vare sig boken om Jedwabne eller om antisemitismen. Han fick sin orden för den skakande boken om förvisningen av polacker till Sibirien 1941 W czterdziestym nas matko na Sybir zeslali 1940 skickade de oss till Sibirien, mor) samt för sin oppositionella verksamhet i studentrörelsen 1968.

En rad akademiker och intellektuella har nu protesterat mot regeringens planer.

Om presidenten och regeringen beslutar att frånta Gross hans utmärkelse kommer det återigen att skada bilden av Polen som en demokratisk stat. Regeringens gest kommer inte bara att ses som att man straffar Gross för att han tar upp obekväma historiska fakta, utan också som att den nya konservativa regeringen utövar repressalier mot honom för att han skriver om den polska historien. Och det kan enbart väcka löje.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Läs också Jan.T Gross går för långt >>