Att vara kvinna

Anna Swirszczynska. Foto: Lejds.

Anna Świrszczyńska.
Foto: Lejds.

Svenska läsare får nu möjlighet att stifta bekantskap med ytterligare en av Polens fantastiska poeter. Anna Świrszczyńskas dikter föreligger i svensk översättning i diktsamlingen Lidandet och glädje. Dikter i urval (Lejd 2014). För översättningen står Irena Grönberg och Lisa Mendoza Åsberg.

Anna Świrszczyńska (1909 – 1984) anses vara en av Polens främsta poeter. Hon debuterade före andra världskriget med dikter som var poetiska beskrivningar av konkreta tavlor. Det kan ha varit en reminiscens av hennes barndom: hennes far var målare och Świrszczyńska växte upp i omedelbar närhet av bildkonsten. Det var då hon utvecklade sina poetiska verktyg – det koncisa språket och noggrannhet i ordvalet.

Kriget innebar för henne en omvärdering av den dittills använda stilen som inte längre förmådde att återge verklighetens ofattbara grymheter. I hennes dikter börjar just vid denna punkt dyka upp personliga inslag, återgivning av känslomässiga upplevelser och erfarenheter.

Anna Świrszczyńskas nyutkomna Lidandet och glädjen.

Anna Świrszczyńskas nyutkomna Lidandet och glädjen.

Ett ständigt och aldrig avslutat arbete med orden och stilen är karakteristisk för Świrszczyńskas poesi. Hennes värld var aldrig avslutad, var aldrig färdig.

Efter kriget upptog krigsupplevelserna hennes poetiska uppmärksamhet. Hon sökte sätt att beskriva sina upplevelser från Warszaw-upproret. Dikter som tar upp detta ämne är språkligt sparsamma och handlar om det mest elementära i en extrem situation: rädslan, hungern, smärtan och döden.

Det kvinnliga är ett annat mycket starkt motiv i hennes poesi. Kvinnans öde, hennes sexualitet, hennes psyke och allt det som skiljer hennes synsätt på sig själv och andra människor, på sinnligheten och världen från mannens synsätt blev det centrala i hennes dikter. Hon är ibland mycket självutlämnande för att inte säga exhibitionistisk i sitt sätt att skriva om kvinnan och hennes psyke och fysiologi. Świrszczyńska skriver om hur det är att vara kvinna. Som i dikten Hennes mage:

Hon har rätt att ha en tjock mage,
Hennes mage har fött fem barn.
De har värmt sig vid den,
Den var deras barndoms sol.

De fem barnen har gått bort,
Kvar finns den tjocka magen.
Magen
är vacker

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Allt detta kan nu den svenska läsaren njuta av tack vare översättningen av hennes valda dikter. Irena Grönbergs och Lisa Mendoza Åsbergs tolkningar har gjorts med en osedvanlig språklig insiktsfullhet, känsla och förståelse för det poetiska stoffet. Urvalet är också utmärkt. De dikter som ingår i diktsamlingen ger en mycket bra inblick i Anna Świrszczyńskas poesi och visar dess olika sidor och anleten. De båda översättarna har återigen visat sin briljans. Och tack vare den har nu svenska poesiälskare ytterligare en anledning att förälska sig i polsk poesi.