Även icke-judiska offer har något viktigt att berätta

Röster som aldrig tystnar

Röster som aldrig tystnar

Bulletinen har tidigare berättat om Zygmunt Lakocinskis liv och engagemang för de polska lägerfångarna som kom till Sverige efter andra världskriget.

För att världen inte skulle glömma det fasansfulla som skett i de nazistiska koncentrationslägren intervjuade Lakocinski fångarna medan deras minnen var färska, och dokumentationen finns nu på Universitetsbiblioteket i Lund. Artur Szulc presenterar elva av vittnesmålen i boken Röster som aldrig tystnar.

Även icke-judiska offer har något viktigt att berätta

Artur Szulc
Röster som aldrig tystnar
Tredje rikets offer berättar
Prisma.

För första gången har det nu publicerats en bok på svenska om en skatt som finns på Universitetet i Lund. I andra världskrigets slutskede, från början av 1945, kom tusentals befriade polska lägerfångar från Tyskland till Sverige. 514 av dem intervjuades och de förfärliga vittnesmålen finns lagrade på Lunds Universitetsbibliotek.

Artur Szulc berättar historien om hur den polske lektorn Zygmunt Lakocinski i Lund fick idén att på detta sätt dokumentera det han kunde av den nazistiska regimens krigsförbrytelser. Stommen i boken är de elva vittnesmål som författaren har valt att översätta.

Man kan förstå Szulc’ vånda vid urvalet. När Förintelsen debatteras och analyseras är det vanligen judarnas öde som poängteras. Men av de personer som kommer till tals i boken är bara tre judar, de övriga åtta är katoliker. Dels beror det på att polska katoliker utgjorde majoriteten av de intervjuade, dels anser författaren att även icke-judiska drabbade har något viktigt att berätta. Till exempel framgår det, åtminstone i några av vittnesmålen, att det fanns icke-judiska polacker som gjorde vad de kunde för att hjälpa sina judiska olycksbröder. Av andra berättelser kan man däremot förstå att lojaliteten mellan fångarna inte var självklar. En del av dem var till och med fångvaktare och kunde visa gruvlig brutalitet.

Man kan bara instämma i författarens förhoppning att alla vittnesmålen så småningom kommer att översättas, så att svenska forskare får tillgång till dem.

Birgitta Engfeldt

Birgitta Engfeldt

Boken är uppenbarligen skriven för att tända intresset för sådan forskning och det betyder att den är hållen på ett akademiskt plan. Men den är ändå lättillgänglig och kan läsas av alla som vill tränga djupare in det mänskliga psyket. Lakocinski och hans team var noga med att intervjuerna skulle göras på ett vetenskapligt korrekt sätt, och därför är tonen saklig och berövad all känslosamhet.

Ändå kan en uppmärksam läsare nästan höra ekot av vrålande vakter, slagen av piskorna, de förtvivlade ropen på vatten från fångarna som forslades till koncentrationslägren i överfulla godsvagnar. Effekten blir mycket stark.

Birgitta Engfeldt
journalist med intresse
för Östeuropa

Artur Szulc är född i Polen och kom till Sverige som barn. Han är 28 år och arbetar på Fryshuset i Stockholm.