Balcerowicz: Farligt om polisen blir ett politiskt verktyg

Förre finansministern Leszek Balcerowicz oroar sig för att polisen blir ett verktyg för PiS. Foto: wikipedia.

Förre finansministern Leszek Balcerowicz oroar sig för att polisen blir ett verktyg för PiS. Foto: wikipedia.

Det är mycket illa om polisen inte tjänar samhället utan blir verktyg för ett politiskt parti. Det säger förre finansministern Leszek Balcerowicz till den kommersiella tv-stationen TVN24. Balcerowicz var den som efter kommunismens fall ledde Polens övergång från planekonomi till marknadsekonomi.

Det är direkt farligt, säger Balcerowicz, och det han talar om är de skilda uppgifterna om antalet deltagare i lördagens stora demonstration i Warszawa och en rad andra städer i Polen och utlandet.

Myndigheterna i huvudstaden uppger att deltagarna var 240 000 men enligt polisen deltog 45 000 personer i demonstrationen vid Piłsudskitorget.

Fast polisen avfärdade tiotusentals demonstranter som turister, säger Balcerowicz. Jag var själv där, jag betraktades som flanör.

Andra demonstranter påpekar att polisen bara räknade dem som kom fram till torget – när täten var framme vid Piłsudskitorget var det tjockt med folk ända ner till Łazienkiparken mitt emot regeringsbyggnaderna, och dit är det mer än fyra kilometer.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) rycker på axlarna åt uppgifterna från Stadshuset eftersom Warszawas borgmästare tillhör Medborgarplattformen (PO), ett av de oppositionspartier som tillsammans med Kommittén för Demokratins Försvar (KOD) arrangerade manifestationen.

Och att medier i hela världen går ut med de här siffrorna visar bara att medier inte är att lita på, menar PiS.

Den infekterade striden har nu alltså utvidgats till att gälla även hur många som protesterar mot regeringens nedmontering av Konstitutionsdomstolen och planerna på att ändra grundlagen så att den fungerar bättre ur PiS synvinkel. Lördagens manifestation gällde dock inte enbart den konstitutionella krisen utan var också ett uttryck för missnöje med PiS negativa inställning till EU. Den inställningen har inte blivit svagare när EU-parlamentet diskuterar om rättssäkerheten fungerar i Polen, när Venedigkommissionen efter besök i landet konstaterar att såväl rättsäkerhet som demokrati och mänskliga rättigheter är i fara, och när EU-kommissionen inleder en granskning av rättsstatsprincipen i Polen. Utöver det kommer Polens hårdnackade motstånd mot att ta emot flyktingar enligt det kvotsystem som EU vill genomföra. (TVN24 och wB 9 maj 16)