Belka spolar PiS valkampanj

Centralbankschefen Marek Belka. Foto: wikipedia.

Centralbankschefen Marek Belka.
Foto: wikipedia.

Polen har aldrig varit rikare i modern tid än nu, inkomstklyftorna minskar och det lokala näringslivet är robust. Ändå gör sig väljarna beredda att kasta ut den regering som styrt landet de senaste åtta åren. Varför är medborgarna så missnöjda? undrade centralbankschefen Marek Belka i en intervju i den politiska internetportalen politico.eu.

Därmed bröt han mot den oskrivna regel som säger att centralbankschefen inte ska kommentera de dyrbara vallöften som partierna strör omkring sig under de sista desperata dagarna.

Oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) har idag över 10 % högre väljarstöd än regeringspartiet Medborgarplattformen (PO) och om det fortsätter blir det PiS som bildar regering efter den 25 oktober.

Den nye presidenten Andrzej Duda, som kommer från PiS, vann valet i våras på budskapet att något gått snett i Polen.

BNP-tillväxten är bara på papperet, sade Duda, polackerna blir allt fattigare och medelklassen försvinner. Han gick så långt att han avrådde polacker i utlandet att komma tillbaka.

PiS har traditionellt haft sina kärnväljare bland mindre bemedlade, religiösa landsbygdsbor särskilt i östra Polen, men gör nu en kraftig inbrytning i medelklassen.

Det märkliga är att PiS valbudskap inte stämmer med den ekonomiska statistiken.

Polen har haft Europas i särklass största ekonomiska tillväxt under de senaste 25 åren, i år väntas tillväxten bli 3,3 % – näst högst i EU. Polen är inte långt ifrån den europeiska normen, polska bönder har fått det mycket bättre tack vare generösa jordbruksbidrag från EU, arbetslösheten som enligt Eurostat är 7,2 % sjunker. Den polska exporten har ökat med 45 % i volym och med 60 % i värde, sade Belka. Men polackerna tycks inte ha sett förbättringarna. Vad man ser är att tyskarna har tre gånger så hög lön. Två miljoner polacker har lämnat landet sedan EU-inträdet 2004 för att bygga upp ett bättre liv i Väst.

Det har fått PiS och PO att bjuda över varandra i valrörelsen, sade Belka bekymrat. PO lovar höjd minimilön och sänkta skatter med 2,5 miljarder euro (24,5 miljarder svenska kronor) om året. I gengäld ska vissa sociala avgifter tas bort. PiS tänker sänka pensionsåldern, höja minimilönen, öka familjestödet och sänka skatten för småföretag. Det ska betalas med höga skatter för banker och stora butikskedjor samt höjd moms. Dessutom har båda parter lovat att hjälpa den halva miljon polacker som tagit sina bolån i dyra schweizerfranc.

Sådana löften är ine särskilt genomtänkta, sade Belka bekymrat.

Det finns en teori om att när folk bor i ett välbeställt samhälle och har det allmänt bra kan de gärna ta risken att välja radikala politiker, sade Belka. Men det är inte så ofarligt som man tror, vallöften kan ha ekonomiska konsekvenser långt in i framtiden.

Belkas mandatperiod löper ut nästa år och chansen att han ska få sitta sex år till är ganska liten. Det är presidenten som nominerar centralbankschefen, och president Duda som ursprungligen kommer från PiS har sannolikt någon ekonom ur de egna leden att föreslå. I synnerhet som Belka efter presidentvalet i maj sade att han var chockad över att Duda vann. (politico.eu och wB 14 okt 15)