Bensinpriserna i Europa aug 09

Senare bensinpriser >>

Uppdaterad 12 aug 09

Bensinpriserna sjunker några ören på många håll  i Europa. Just nu är  Österrike (11,45) och Polen (11,55)  billigast. I Sverige ökar det – nu ligger vi på 12,89.

Under 11 kr/litern ligger, förutom Österrike och Polen, Spanien, Luxemburg och Schweitz.

Just nu är Holland är dyrast (15,90 kr), därefter kommer Norge (15,20) och Belgien (15,05 kr).

Land . . . . . . . . Blyfri 95 . . . . . . . . . . Diesel
Belgien . . . . . . . . . . 15,05 . . . . . . . . . 11,66
Danmark . . . . . . . . 14,84  . . . . . . . . . . 12,61
Finland  . . . . . . . . . 14,20 . . . . . . . . . . 10,60
Frankrike . . . . . . . 13,57 . . . . . . . . . . 11,02
Holland . . . . . . . . . 15,90 . . . . . . . . . . 11,66
Irland . . . . . . . . . . 12,40 . . . . . . . . . . 11,34
Italien . . . . . . . . . . 13,25 . . . . . . . . . . 11,34
Luxemburg . . . .  . . 11,77  . . . . . . . . . . 9,54
Norge . . . . . . . . . . . 15,20 . . . . . . . . . 13,31
Polen . . . . . . . . . . . 11,55  . . . . . . . . . 9,74
Portugal . . . . . . . . . 13,67 . . . . . . . . . 10,92
Schweiz  . . . . . . . . . 11,89  . . . . . . . . . 12,04
Slovakien  . . . . . . . 12,40  . . . . . . . . . 11,98
Slovenien . . . . . .  . 12,19   . . . . . . . . . 11,13
Spanien . . . . . .  . . 11,66 . . . . . . . . . . 10,28
Storbritannien . . . . .12,79 . . . . . . . . . . 12,92
Sverige . . . . . . . . . 12,89  . . . . . . . . . 11,54
Tjeckien . . . . . . . . 12,96 . . . . . . . . . . 12,29
Tyskland  . . . . . . . 13,99 . . . . . . . . . . 11,66
Ungern . . . . . . .  .. 12,24 . . . . . . . . . . 11,56
Österrike  . . . . . . . 11,45 . . . . . . . . . . 10,49

Källa: Danska Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter 12 aug 09
Priserna är ungefärliga, beroende på den aktuella valutakursen