Biskoparna och synoden

Synoden i Vatikanen förespråkar kyrkans barmhärtighet och bjuder in de homosexuella till gemenskapen.
Helt oacceptabelt, svarar de polska biskoparna.

Biskopar från hela världen, som sammankallats av påve Franciskus till en synod, sammanträder sedan en vecka i Vatikanen. På agendan står familjefrågor och de utmaningar som katolska kyrkan står inför i samband med dessa frågor. I måndags publicerade synoden ett dokument, Relatio, som är en sammanfattning av första veckans samtal och som samtidigt utgör utgångspunkten för kommande diskussioner.  Dokumentet är minst sagt revolutionärt.

Relatio beskriver biskoparnas livliga diskussion om frånskilda som lever i nya relationer. Några biskopar är inte oväntat emot att kyrkan accepterat detta. Andra pläderar för att kyrkan ska vara mer öppen i dessa frågor och ”inte orsaka fler orättvisor och lidanden”.

En ännu större överraskning är det när biskoparna i dokumentet konstaterar att kyrkan måste finna ”ett broderligt rum” för homosexuella utan att nagga den katolska doktrinen i kanterna.

Homosexuella personer har egenskaper och fördelar som de kan erbjuda den kristna gemenskapen. Är vi beredda att ta emot dem och garantera dem broderskap?, frågar biskoparna i Relatio. Homosexuella vill ofta möta en kyrka som kan vara ett gästvänligt hem för dem. Kan våra kongregationer acceptera och respektera deras sexuella läggning utan att avstå från den katolska doktrinen om familjen och äktenskapet?

Vatikanen lämnar emellertid inga tvivel om att samkönade relationer inte kan jämställas med äktenskap mellan man och kvinna. Samtidigt inser synoden att det finns fall där den djupa ömsesidiga omtanken är en värdefull grund för relationen mellan två personer av samma kön. En särskild omtanke riktar kyrkan till de barn som lever med föräldrar av samma kön. Det är ”de yngstas rättigheter och behov som alltid måste komma i första hand”, står det.

Dokumentet återspeglar påve Franciskus önskan att anta en mer barmhärtig själavårdsmodell när det gäller äktenskapet och familjen, skriver Gazeta Wyborcza och hänvisar till Vatikanexperten John Thavis.

De polska biskoparna har en annan syn på saken. Ärkebiskopen Stanisław Gądecki säger till Vatikanradion att ”dokumentet för många biskopar är oacceptabelt”, det ”fjärmar sig från Johannes Paulus II:s läror” och även ”bär spår av en antiäktenskaplig ideologi”.

Vår främsta uppgift är att stödja den normala, vanliga familjen och inte peka på specialfall, säger Gądecki. Han påpekar också att dokumentet utelämnar begreppet synd.

Punkter som talar om att man ska anförtro barn åt samkönade par är formulerade på ett bejakande sätt. Istället för att uppmana till trohet, trohet mot familjen, tycks man acceptera allt som det är. Man får också intrycket av att kyrkans läror hittills varit obarmhärtiga och det är först nu som den barmhärtiga förkunnelsen början, kommenterar ärkebiskopen Gądecki.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Synoden har hunnit bara halvvägs och låt oss inte glömma att också de konservativa biskoparna talar med stark stämma. Synoden är bara ett förspel till det viktiga sammanträdet i oktober nästa år. Det är då de viktiga besluten ska fattas och mycket kan inträffa ännu under den tiden, säger Gądecki.

I Polen är det först i december som det blir möjligt att formulera några slutsatser om ”Franciskus kyrka” i Polen. Då skickar kyrkan ut sitt årliga brev om familjen till samtliga församlingar. De kristna homosexuella och frånskilda får då veta om de även i fortsättningen kommer att vara ”äktenskapsbrytare” och ”människor som lider av inre oordning”.