Boken om Polonica på Skokloster ute inom kort

Professor Ewa Teodorowicz Hellman.

Den unika boksamlingen på Skoklosters slott uppmärksammas i en ny tvåspråkig bok: A Unique Polish Collection from the Skokloster Castle Library/ Unikalna polska kolekcja z biblioteki Zamku Skokloster.

Boken innehåller artiklar om polsksvenska relationer och om polonicasamlingens* betydelse för kunskapen om det polska kulturarvet. Den är skriven på polska och engelska av svenska och polska forskare på ett populärvetenskapligt sätt.

Ewa Teodorowicz-Hellman, professor i polska, är redaktör och Elisabeth Westin Berg, bibliotekarie och intendent, är projektsamordnare. De är också medförfattare i boken.

På en releaseträff den 16 november berättar Ewa Teodorowicz-Hellman om hur idén till boken föddes, om syftet och arbetet kring den. Särskild uppmärksamhet ägnas den unika polska julsången, dess moderna parafras och spridning i Sverige, Polen och andra länder. Nya projekt kring polonica i svenska arkiv och bibliotek presenteras inom kort.

De polska forskarna, representeras av professor Alina Nowicka-Jezowa, Warszawa universitet. Hon för fram betydelsen av samarbetet mellan svenska och polska forskare, bibliotekarier och arkivarier kring det kulturella arvet från 1600-talet.

Pater Ryszard Flakiewicz, Salesians of Don Bosco framför julsångens parafras.

Tid: 16 november kl 15.00. Plats: Livrustkammaren, Slottsbacken 3, Stockholm. Anmälan till Margareta Berglund Hamngren, helst per e-post: osa@lsh.se, eller tel 08 402 30 15, senast den 14 november! Kom gärna i god tid och se utställningarna i museet. Ange Polonica i entrén/kassan och du kommer in gratis! (Skokloster okt 11)

*Polonicasamlingen upptäcktes i en trälåda i Skoklosters slottsbibliotek på 70-talet. Alla dessa böcker är sannolikt Carl Gustaf Wrangels krigsbyte från 1600-talet då Sverige utkämpade flera krig på polskt territorium. Samlingen innehåller mest småskrifter och lösa tryck. Katalogiseringen av Polonicasamlingen inleddes 2006 år av professorn i polska, Ewa Teodorowicz-Hellman, Stockholms universitet. Vid årsskiftet 2008/2009 gavs den färdiga katalogen ut: The Polonica Collection from Skokloster Castle.