Böneprotest driver bort 10-åring från skola

En tioårig pojke måste byta skola sedan hans föräldrar hos skolstyrelsen klagat på att barnen tvingas be före matematiklektionerna.

Att han börjar på en annan skola är föräldrarnas beslut, säger skolans rektor Bozena Struzik.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

För tre veckor sedan hade pojkens pappa synpunkter på att hela klassen måste be under matematiklektionerna.

Så har vi gjort på den här skolan de senaste tjugofem åren, det är en lång tradition, sa rektorn. Eftersom byn både är katolsk och protestantisk (lutheransk) finns såväl en präst som en pastor tillgängliga för eleverna. Ibland förekommer det även Jehovas vittnen.

Men ateister bryr hon sig inte om.

Det finns inga icke-troende elever hos oss, hävdar hon, och kan inte förstå varför pojkens far störs av bönen under lektionerna.

Jag tvingar ingen att be, säger Struzik.

Men föräldrarna blev inte tillfrågade; de fick veta om det av en slump.

Skolstyrelsen i Schlesien började med att kräva att bönen skulle upphöra tills man genomfört en enkät om hur föräldrar och elever vill ha det i bönefrågan.

Det räcker att en förälder inte ger sitt samtycke för att traditionen ska upphöra, underströk skolstyrelsen.

Men sedan ändrade skolstyrelsen sig: Det blir ingen enkät – det vore ju att offentligt fråga ut människor om deras världsåskådning. Därefter kom skolstyrelsen fram till en kompromiss: böner är OK – men bara före lektionens början.

Skolministern Joanna Kluzik-Rostkowska har följt ärendet och är mycket bestämd.

Rektorns upprördhet över förälderns klagomål är absurd. Föräldrar har rätt att ogilla bön under skoltid och skolchefen måste respektera föräldrars åsikter. Skolan ska vara sekulär och öppen för alla barn, säger hon till tidningen Gazeta Wyborcza.

Jag är orolig för pojken, det är skolledarens ansvar att lugna ner stämningen i skolan och att göra allt för att det stackars barnet inte ska bli ett föremål för klappjakt, säger ministern. Om pojken blir förflyttad till en annan skola måste det ses som ett nederlag för rektorn, som uppenbarligen inte klarar av att hantera tioåringar på sin skola.

Pojkens far anser att man har trissat upp negativa känslor kring hans familj. Andra barn började mobba och trakassera hans son.

Även församlingsprästen hade åsikter: Det är en felaktig uppfattning om sekularisering ifall en person ska få bestämma över en majoritet, sade han från predikstolen på söndagen.

Ett föräldramöte ordnades för att tala om våldet mellan eleverna, men det visade sig att enda hotet mot klassen var den tioårige pojken. För säkerhets skull fanns poliser i uniform med på mötet. Men ingen representant för skolstyrelsen.

Efter ett fader-son samtal kom familjen överens om att flytta pojken till en annan skola.

Rektor Struzik tyckte att det var ett bra beslut.

Det verkar som att diskussionen om skolans sekularisering kommer att fortsätta länge än.