Bożena Umińska-Keff på Teater Galeasen

Bożena Keff kommer till Stockholm. Bild: Privat.

Bożena Keff kommer till Stockholm.
Bild: Privat.

Bożena Umińska-Keff (f. 1948) är poet, författare, essäist, skribent, filmkritiker, översättare och samhällsdebattör. Hon är utbildad i polsk filologi, litteraturvetenskap och filosofi och har idag sin bas som litteraturforskare på Judiska Historiska Institutet i Warszawa men föreläser även i genderstudies på Warszawas universitet och andra lärosäten.
Som skribent och författare ägnar sig Umińska-Keff till stor del åt de mer diskriminerade delarna av den polska kulturen – misogynin, homofobin och antisemitismen. Hon är en av de första i Polen som undersökt förhållandet mellan nationalism och den sociala konstruktionen av kön.
Hon är medförfattare till den första polska studien av homofobi, Homofobia po polsku (Homofobi på polska) från 2004. 2013 kom hennes bok Antysemityzm. Niezamknięta historia (Antisemitismen. En oavslutad historia) där hon skildrat uppkomsten och spridningen av antisemitismen i den kristna världen.
Två gånger har Umińska-Keff nominerats till det prestigefyllda polska litteraturpriset NIKE: 2002 för boken Postać z cieniem (Gestalten med skuggan) och 2009 för det poetiska verket Utwór o Matce i Ojczyźnie (Ett stycke om Modern och Fäderneslandet). I Postać z cieniem analyserar hon uteslutningen av judiska kvinnor i polsk kultur från slutet av 1800-talet fram till 1939. Boken föreslår en omläsning av till synes välkända texter ur polsk litteraturkanon och är en av Polens första vetenskapliga verk som både har genus och feminism i fokus.
Den mycket uppmärksammade Ett stycke om Modern och Fäderneslandet har satts upp på teatern i Szczecin 2010 och i Wrocław 2011.

9 mars 2015 kl 19.00
Teater Galeasen

Fritt inträde. OBS! föranmälan krävs: skicka ett mail till teater@galeasen.se

Samtalet sker på engelska.
Samtal (på engelska) mellan Stefan Ingvarsson och Bożena Umińska-Keff, och läsning ur Utwór o Matce i Ojczyźnie (Ett stycke om Modern och Fäderneslandet) i svensk översättning av David Szybek och i regi av Natalie Ringler.
Moderator: Stefan Ingvarsson
Översättning: David Szybek
Regi: Natalie Ringler
Medverkande: Monica Stenbeck, Lina Englund, Michael Jonsson, Alexander Ohakas och Simon Reithner
Kvällen organiseras av Polska institutet i Stockholm i samarbete med Teater Galeasen. (Teater Galeasen feb 15)