Cecilia Malmström debatterar TTIP i Warszawa

EU-kommissionären Cecilia Malmström var på torsdagen i Warszawa för att delta i en debatt om TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), det avtal som ska begränsa handelshindren mellan EU och USA. Men det finns en oro för att TTIP kan också komma att sänka de europeiska lönerna och försämra det sociala skyddsnätet och miljönormerna.

Intresset för TTIP i Polen är emellertid förbryllande lågt. Avtalet kan ha stor betydelse för medborgarna och näringslivet och fortfarande fem veckor före valet är det ingenting som politikerna debatterar. Det kan bero på oron för vad som egentligen händer i förhandlingarna, som inte är öppna. Redan 2012 röstade Polen emot ACTA, överenskommelsen om bekämpning av piratkopior, på grund av den bristande transparensen.

Men, sade Malmström, transparensen i TTIP-förhandlingarna är betydligt större än när det gällde ACTA. Vi kan naturligtvis inte offentliggöra de dokument vi får från USA men det kommer en EU-rapport från förhandlingarna, och den kommer även på polska. Jag känner inte några handelsförhandlingar som är mer transparenta än de här.

Vi har bedrivit handel med USA i århundraden men vi behöver göra det lättare för bland annat polska små och mellanstora företag att komma in på den amerikanska marknaden, sade Malmström.

Det finns från europeisk sida en viss oro för att stora amerikanska företagen ska vilja luckra upp den europeiska hälso- och miljöstandarden, sade Malmström, men TTIP kommer inte att påverka de europeiska normerna.

Polen oroar sig för att den kemiska industrin sedan man avskaffat tullavgifterna inte ska stå sig i konkurrens med den amerikanska.

Men alla EU-länder har kommit med sina invändningar, och vi tar hänsyn till samtliga önskemål, försäkrade Malmström. Polens kemiska industri har mycket att vinna på TTIP eftersom det blir enklare att certifiera.

Cecilia Malmström bekräftar att EU-kommissionen i oktober kommer med nya strategier för handeln, och att de mänskliga rättigheterna finns med där.

Det är viktigt att vi inte handlar med produkter som tillverkas av barn, sade hon.

Man får hoppas att Malmströms visit i Warszawa ska väcka politikernas intresse för ämnet. Och att hon kan skingra polackernas rädslor.

Dorota Tubielewicz Mattsson