Dagen då parlamentet röstade för laglöshet

På torsdagen antog parlamentet regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ändringar till lagen om Konstitutionsdomstolen. I den tumultartade debatten före omröstningen avslogs samtliga de 44 ändringar som oppositionen lagt fram.

Enligt konstitutionen ska lagförslag först granskas av Domarrådet – i sin brådska hann PiS inte med det. Det liberala partiet Moderna ville då ha en omröstning om ifall förslaget överhuvudtaget skulle tas upp i parlamentet. Det avslogs.

Men varför vill PiS inte acceptera lösningar som leder till avpolitisering av Konstitutionsdomstolen? frågade Katarzyna Lubnauer från det liberala partiet Moderna (Nowoczesna).

Därför att de har en annan uppfattning! svarade talmannen Marek Kuchciński (från PiS).

In i det sista pläderade oppositionen – trots alla skymford, trots talmannens regelbrott och tysta acceptans av förolämpningar och förödmjukelser mot oppositionens ledamöter.

Människa! Vad har hänt med dig? Förr har du som som talman alltid känt till regelverket, sade förra premiärministern Ewa Kopacz. Idag verkar du uppfatta plenisalen som din egendom.

På det hela taget var parlamentsdebatten en sorglig demonstration av oppositionens maktlöshet och PiS och den övriga högerns maktfullkomlighet.

Den nya lagen emanerar från PiS, och de andra partiernas förslag togs alltså aldrig upp. Det medborgarförslag som lämnats av medborgarrörelsen KOD (Kommittén för demokratins försvar) drogs tillbaka.

Det här är en ren skendemokrati, konstaterade Jarosław Marciniak från KOD.

Fyra domare ska kunna stoppa ett diskuterat domslut, vilket automatiskt skjuter upp diskussionen om domslutet med tre månader. Vetot kan läggas en gång till, och kan man efter ytterligare tre månader inte enas i ett beslut läggs frågan ner.

Vidare är numera presidenten som avgör när en KD-domares mandatperiod är slut. Om presidenten så önskar kan en domare sitta kvar i all oändlighet.

Riksåklagaren ska vara närvarande vid KDs sammanträden som ställs in om han inte dyker upp.

Granskningen av vissa lagar, som t.ex. den kontroversiella övervakningslagen, kan skjutas upp i sex månader – lagen kan alltså gälla i ett halvt år innan domstolen kan pröva om den är förenlig med grundlagen.

Slutligen ska de tre av PiS valda domarna delta i domstolens arbete. Domsluten ska från och med den 10 mars 2016 börja publiceras igen. På så sätt slipper regeringen publicera det pinsamma utslag från den 9 mars i år, där den förra lagen om KD underkändes av KD.

Det är uppenbart att den nya lagen inte löser något av problemen utan istället cementerar den pågående – och ohållbara – situationen. PiS söker inte någon kompromiss, man vill i stället stärka sin egen ställning. Nu blir det regeringen och presidenten som har makten över Konstitutionsdomstolen och författningen. PiS tycks tro att polackerna inte ser och förstår det nesliga och ansvarslösa maktspelet. Regeringspartiets respektlöshet och förakt för medborgarnas intelligens är förvisso anmärkningsvärd.

Jarosław Kaczyński vill ha absolut makt och det är inte förenligt med den västeuropeiska demokratitanken där grundlagen står över all annan makt i staten. Alltså drivs Polen nu allt längre bort från EUs och västs grundläggande värden som garanterar medborgarnas och individernas rättssäkerhet.

Från och med idag kommer polackerna att styras av maktfullkomliga politiker och förlorar sina demokratiska rättigheter.

Och Jarosław Kaczyński ler.

Dorota Tubielewicz Mattsson