De tävlar för bättre säkerhet på bygget

Noggrannhet och koncentration i arbetet krävs för ett säkert resultat. Foto: Jacek Kurowski.

Noggrannhet och koncentration i arbetet krävs för ett säkert resultat. Foto: Jacek Kurowski.

I Polen pågår, precis som i Sverige, diskussioner om nödvändigheten av att minska olyckorna på byggarbetsplatserna. Förra året omkom i Polen 67 byggnadsarbetare bara i samband med ställningsbyggande. I Sverige ligger antalet under 10.

När företagsledningen i byggföretaget GN Knit och ställningsbyggaren Jurgo i Olsztyn började diskutera möjligheterna att minska eller eliminera olyckor i samband med ställningsbyggande föddes idén att anordna någon form av tävling i ställningsbyggande där säkerheten, inte tiden, skulle stå i fokus.

Man tog kontakt med polska Arbetsmiljöverket, Räddningsverket samt ett 30-tal byggföretag i norra Polen för att höra om de var intresserade av att vara med. Alla svarade ja.

Den 8 april samlades representanter från 20 byggföretag. Varje lag skulle bestå av 4 man som skulle genomföra två olika arbetsmoment. Samtliga deltagare skulle ha genomgått utbildning i ställningsbyggande. Som domare fungerade inspektörer från arbetsmiljöverket lokalt och från Warszawa.

Domare och yrkesskolestuderande följde tävlingen med stor uppmärksamhet. Foto: Jacek Kurowski.

Domare och yrkesskolestuderande följde tävlingen med stor uppmärksamhet. Foto: Jacek Kurowski.

Uppgiften var att bygga och montera ner en fristående arbetsplattform med arbetshöjden 4 m samt på näraliggande byggnad uppföra och demontera fasadställning upp till 6 m. Tävlingsmomenten avslutades med teoretiska frågor. Samma fabrikat av ställning och säkerhetsutrustning användes av samtliga deltagare.

För undertecknad var det speciellt intressant att se hur olika man hanterade sin personliga säkerhetsutrustning speciellt när det gällde avstånd till infästning av säkerhetslinor. Detta påpekades också av domarna i deras slutrapport där man noterade att några lag utfört förankringar av ställningsspiror till element som inte varit komplett monterade. Ett lag diskvalificerades för sin oförmåga att rätt använda säkerhetsutrustningen. Intressant var också att se vilket intresse de olika lagen visade för att bygga ställningen rätt och därmed säkert.

Även inspektörerna var mycket aktiva och många livliga diskussioner förekom med de olika lagen efter utfört arbete.

Vinnare blev ett byggföretag från Szczecin, andra plats var ett byggföretag från Warszawa. Arrangörsföretaget GN Knit hamnade på plats 8.

Samtidigt som ställningsbyggandet pågick visade den lokala Räddningstjänsten hur man på en trång arbetsplats där inga liftar/hissar får plats och från 14 m höjd kunde vinscha ner en skadad person.

Ett annat utmärkt inslag var att studenter från två yrkesskolor fick närvara och deras besök kompletterades med teoretisk utbildning i säkerhetsarbete.

Polsk radio samt regional tv och press uppmärksammade arrangemanget och man har redan beslutat att det ska upprepas nästa år. Avsikten är då att bjuda in även representanter från svenska Arbetsmiljöverket för ett förhoppningsvis framtida samarbete i arbetsskyddsfrågor.

Lennart Sandberg
Byggingenjör SBR med stort intresse för säkerhetsfrågor