Den amerikanska skölden och Polens säkerhet

Nu inleds byggandet av en amerikansk antirobotbas i Polen – och den är avsedd att hantera långdistansrobotar från Mellanöstern. Polackerna känner ett större behov av skydd mot Ryssland – men mot ryska missiler fungerar den inte. Tidskriften Polityka konstaterar att polackerna kan ha fått något annat än de väntat sig.

Polen har nu fått sin försvarssköld i form av en amerikansk antirobotbas, och försvarsminister Antoni Macierewicz känner sig trygg inför USA:s och NATO:s ständiga närvaro i Polen. Den tredje och sista fasen av USAs plan att försvara Europa mot missiler från Mellanöstern har nu påbörjats.

Basen, som ska heta Aegis Ashore, byggs i Redzikowo i norra Polen, 25 mil från ryska Kaliningrad, och den ska samarbeta med den raketbas som just invigts i Rumänien. Systemet blir det starkaste och mest synliga tecknet på amerikansk närvaro i Polen, tvåhundra amerikanska marinsoldater ska visa att USA gör en insats för NATO:s försvar av Europa.

Men basen i Redzikowo kommer varken att kunna försvara sig själv eller Polen mot eventuella fienderaketer från Ryssland, skriver Marek Świerczyński tidskriften Polityka. Den ska förses med 24 vertikala raketramper MK-41 för raketer av typen SM-3 IIA. De moderna raketerna är tillräckligt starka att förstöra ett mål, men de är för snabba och har för stor spridning för att skydda själva basen från ryska Iskander-raketer.

SM-3 IIA ska stoppa missiler som befinner sig i rymden. Iskander-raketerna går inte lika högt, har en platt flygbana och manövrerar strax ovanför målet, skriver Świerczyński. SM-3 IIA har en räckvidd på 2 500 kilometer och förflyttar sig med 15 gånger ljusets hastighet men trots sin teknologiska förträfflighet är de försvarslösa mot ryska Iskander-raketer. Med andra ord – de är helt oanvändbara för det syfte som de skulle ha i den militära basen i Redzikowo.

Świerczyński menar att det marina systemet Aegis på land behöver stöd. Ett sådant stöd skulle vara raketer SM-3 IIB som Polen berövats genom politiska beslut. Därmed har basen berövats funktionen som strategisk bas förmögen att bekämpa interkontinentala, strategiska raketer.

Świerczyńskis slutsats är att USA visserligen investerar miljoner i Europas försvar men det är Europa och Polen som nu måste investera i att försvara amerikanska baser i Europa.

PiS-regeringen ser det dock på ett annat sätt – för den är den ett stort steg mot att stärka Polens säkerhet.

Det amerikanska robotförsvarssystemet är inte riktat mot någon, det är ett sätt att trygga vår säkerhet, säger president Andrzej Duda. Han ser det som ett element av NATO:s bestående försvarsinfrastruktur. Insikten om att denna bas kan generera ekonomiska och militära problem tycks vara långt borta. Ryssland rasar redan nu över att basen i Redzikowo ligger för nära den ryska gränsen.

Man kan inte heller slå ifrån sig tanken att Polens makthavare gör halvdåliga affärer, att deras agerande är ett spel för gallerierna och att de för medborgarna bakom ljuset. Eller så handlar det om kommunikationssvårigheter – Polen vill ha skydd mot Ryssland medan USAs försvarssystem avser långdistansraketer från Mellanöstern. Kommunikationen är av avgörande betydelse när man förhandlar och i militära och strategiska frågor är det ännu viktigare. Polens och USA:s militära intressen sammanfaller inte och detta borde polska förhandlare varit medvetna om.

Med tanke på den politiska situationen i Europa är det onekligen bättre med en NATO-bas i Redzikowo som inte fyller den önskade funktionen än ingen militär bas alls. Men de eventuella angriparna är fullt medvetna om dessa halvmesyrer och låter sig knappast avskräckas av minister Macierewicz surmulna min.

Dorota Tubielewicz Mattsson