Den katolska journalistikens mörka sida

Hundratals barn har mördats i Nedre Schlesien!

Det är den katolska tidskriften Gość Niedzielny (Söndagsgästen) i Wrocław, som slår larm. Det handlar dock inte gåtfulla mord; det handlar om legala aborter.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Vid abort händer det att fostret är vid liv – alltså ett levande barn – och på flera sjukhus i Nedre Schlesien lämnar man dem bara att dö, hävdar tidskriften. Inga bevis läggs fram. Därmed stannar allting vid fruktansvärda insinuationer.

Det är svårt att förlika sig med de oskyldigas död, i synnerhet när det gäller de minsta, skriver tidskriften. Därefter följer en förteckning över sjukhus, siffror och statistik. Tanken är att stämpla de ”barbariska” sjukhusen. Men har man ägnat åtminstone en tanke åt de kvinnor som fick fatta det dramatiska beslutet om abort?

Det genomförs årligen några hundra legala aborter i Polen. Men pro-life organisationerna tycker att till och med den siffran är för hög. Abort ska totalförbjudas, tycker de. I praktiken innebär det att de vill förvisa aborten till underjorden och göra den illegal och straffbar.

Man uppskattar att årligen 80–200 000 polska kvinnor avbryter sin graviditet. En del av dem gör det utomlands på grund av landet ytterst restriktiva abortlagar. En skärpt lag skulle innebära ännu fler illegala aborter.

Pro-life aktivister driver ofta brutala, för att inte säga fundamentalistiska, kampanjer mot abort. Det förekommer slagord i stilen ”Det är Hitler som kom med abort för polska kvinnor” och affischer med massakrerade forsterrester. Ofta hörs röster om totalförbud mot abort även om fostret är gravt missbildat. Sådant påverkar människor mer än sakliga argument för mer liberal abortlagstiftning.

Tidskriften från Wroclaw kommer med horribla insinuationer och försöker skapa osunda sensationer. ”Inofficiell information” som journalisten hänvisar till är tomma och manipulerande ord. Det är den sämsta sortens journalistik som borde bannlysas från polska medier.