Den konstitutionella krisen är ett faktum

Konstitutionsdomstolen beslutade på onsdagen att den nya lagen om Konstitutionsdomstolen bryter mot författningen, såväl i sin helhet som i enskilda delar. Därmed kan lagen inte utgöra grunden för domstolens arbete.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) började mixtra med Konstitutionsdomstolen direkt efter parlamentsvalet i oktober. Man drev igenom en ny lag som skulle ”förbättra” domstolens verksamhet men som i praktiken lamslog den. Oppositionen, Polens ombudsman för mänskliga rättigheter, Polska juristförbundet m.fl vände sig till Konstitutionsdomstolen för ett utlåtande. Det kom idag.

Redan på tisdagen sade premiärminister Beata Szydło att regeringen inte kommer att publicera utslaget i författningssamlingen, eftersom sammanträdet var att se som en social sammankomst och inte ett sammanträde i Konstitutionsdomstolen. Antalet domare var inte korrekt och domstolen utgick från den lag som var själva föremålet för KD:s förhandling.

Två domare (som på regeringspartiets rekommendation valdes av parlamentet i höstas) har uttalat sig för den nya lagen men – intressant nog – faktiskt skrivit under det domslut som ogiltigförklarar den.

PiS ifrågasätter dessutom Konstitutionsdomstolens trovärdighet, eftersom domslutet läckte ut redan dagen innan. KD svarar att domsluten ofta skrivs när domarna bekantat sig med ärendet och diskuterat det, vilket ofta är långt före själva förhandlingsdagen.

Nu har Polen alltså ingen konstitutionsdomstol. Den nuvarande domstolen beslöt att inte följa den nya lagen eftersom den inte är förenlig med grundlagen. Regeringspartiet vägrar publicera utslaget.

Om regeringen inte publicerar domslutet i Författningssamlingen är det ett brott mot lagen, för Konstitutionsdomstolens utslag är slutgiltiga. De går inte att överklaga. KD är högsta instans. Ingen myndighet och inget politiskt organ har rätt att hävda att Konstitutionsdomstolens beslut inte är konstitutionella, alltså lagliga.

Domslutet och regeringens agerande kommer med all säkerhet att uppmärksammas såväl av Venedigkommissionen som av Europarådet. Det kommer att påverka Europas uppfattning om Polen som en rättsstat, och man kan vänta sig sanktioner.

Sommarens planerade NATO-toppmöte i Warszawa kan komma att ställas in – USA har redan tidigare signalerat att man i Washington följer utvecklingen i Polen och PiS-regeringens angrepp på demokratin. Det kan även påverka beslutet om en permanent Natonärvaro i Polen.

PiS-regeringens hårdnackade vägran att acceptera Konstitutionsdomstolens dom kan leda till ändringar i grundlagen. Och det är kanske det PiS vill åstadkomma – att lamslå landets främsta demokratiska organ för att sedan med hjälp av sin parlamentariska majoritet driva igenom ändringar i författningen som ska begränsa medborgarnas fri- och rättigheter.

En våg av protester väntar i Polen. Nu kommer den politiska oppositionen och KOD (Kommittén för demokratins försvar) att gå ut på gatorna och protestera. Även EU kommer att trycka på, vilket kan resultera i krympta ekonomiska bidrag till Polen. PiS kommer i sin tur att hävda att EU vill förödmjuka och kränka Polen. Den ideologiska propagandan hårdnar.

Polen är på väg mot en diktatur.

Dorota Tubielewicz Mattsson