Den polska demokratins död

Dagen före julafton vaknade polackerna upp i ett nytt Polen. Under nattens timmar hade regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) drivit igenom sin lagändring om Konstitutionsdomstolen (KD). Den innebär i korthet följande:

1) Ärenden ska tas upp i den ordning de kommer. Mer komplicerade ärenden kommer i månader och år att blockera mindre ärenden som kan avgöras löpande. Minst två tredjedelar av domarna måste vara närvarande när besluten fattas vilket innebär att flera av PiS egna domare måste vara närvarande;

2) KDs utslag har hittills varit slutgiltiga men kan hädanefter ifrågasättas och upphävas;

3) Presidenten och justitieministern ska kunna vidta disciplinära åtgärder mot KDs domare;

4) Regeringen kan låta bli att publicera KDs domslut i författningssamlingen.

Omröstningen föregicks av timmar av skendiskussioner då parlamentets talman ignorerade frågor från oppositionen och inte lät kritiska parlamentariker uttala sig.

Före debatten framförde statsåklagaren, parlamentets lagstiftningsbyrå och juristförbundet allvarliga invändningar mot de föreslagna lagändringarna. Också organisationer som Amnesty International och Helsingforskommittén för Mänskliga Rättigheter, med representanter på plats i åhörarbänken, har uttryckt oro.

Oppositionen vädjar, folket protesterar och experterna slår larm, Europaparlamentet oroar sig men imperatorn, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, rör inte en min.

Efter nattens beslut i parlamentets andra kammare, sejmen, diskuteras den nya lagen på onsdagen i senaten. PiS har majoritet i båda kamrarna och beslutet beräknas kunna tas ganska snabbt. Samma dag är det tänkt att lagen ska undertecknas av president Andrzej Duda.

Därmed är en av de viktigaste demokratiska institutionerna som ska försvara medborgarnas rättigheter helt förlamad. Polackerna är nu helt försvarslösa inför Jarosław Kaczyńskis och hans kumpaners makthunger.

PiS hävdar att man försöker rätta till det som den förra regeringen ställt till med och att de som protesterar är hysteriska. Men det är ingen hysteri som breder ut sig. Det är välgrundad oro, för att inte säga rädsla. PiS försöker inte rätta till det som Medborgarplattformen har förstört – PiS-regeringen försökte oskadliggöra KD redan 2007, men då fanns en bromsande faktor i dåvarande presidenten Lech Kaczyński, som respekterade lagen och författningen. Nu låter sig Jarosław, hans tvillingbror, inte stoppas.

Kaczyński går nu mot den fullkomliga och auktoritära makten och har inga planer på att lämna ifrån sig den. Regeringen och presidenten räknar inte med några konsekvenser för sina antidemokratiska förehavanden.

Eftersom regeringen och presidenten så uppenbart bryter mot konstitutionen och allt som en demokratisk stat står för finns det laglig grund för att utlysa folkomröstning om ett nyval.

Dorota Tubielewicz Mattsson