Den polska poesins giganter i svensk översättning

Zbigniew Herbert
Inskrifter. Valda dikter 1956–1998
översättning av Irena Grönberg
ellerströms 2013.

Tadeusz Różewicz
Recycling. Nyare dikter
översättning av Irena Grönberg och Tomas Håkanson
Tranan 2013.

Zbigniew Herberts Valda inskrifter har nu översatts till svenska.

Zbigniew Herberts Valda inskrifter har nu översatts till svenska.

Den polska poesin är för den svenske läsaren känd framför allt genom Nobelpristagarna: Czesław Miłosz och Wisława Szymborska. Det finns emellertid andra förnämliga namn som är väl värda att känna till och läsa. Två nyligen publicerade diktsamlingar presenterar det bästa den polska och europeiska poesin har att erbjuda.

Zbigniew Herbert Inskrifter. Valda dikter 1956-1998 i översättning av Irena Grönberg ger en översikt över Herberts omfattande författarskap. Mest känd i Sverige var han dock för sin diktsvit om Herr Cogito och diktsamlingen Rapport från en belägrad stad, båda associerade till och förankrade i den moderna polska historien under Solidaritetstidens och krigstillståndets dagar.

Men Herberts poesi är så mycket mer. Tillsammans med Miłosz och Szymborska skapade han den s k moderna klassicismen i den polska poesin. Ingången var hans vurm för antiken och den västeuropeiska kulturen som han beundrar men samtidigt behandlar med ironi. Han ser den som en förklädnad för människans grymhet men samtidigt är den hos Herbert ett skydd mot det moraliska och etiska förfallet.

Den klassiska västerländska kulturen utgör dock en källa ur vilken vårt etiska värdesystem växer fram. Den moderna människan behöver den hjälp och vägledning den klassiska västeuropeiska kulturen ger. Och inte minst lyfter han fram den västerländska civilisationens mening och skönhet trots dess förfall och grymhet.

Om konsten ska handla om
en sönderslagen kruka
en söndrig liten själ
bräddfylld av självömkan

blir det vi efterlämnar
som de älskandes gråt
på ett lortigt hotellrum
när tapeterna ljusnar
(Varför klassikerna)

Man frestas kalla hans poetiska tillvägagångssätt för den historiska ironin som ju är så karaktäristisk för hela den moderna polska kulturen, briljant, ironisk, hånfullt misstänksam. Polska läsare har alltid uppskattat poeter som lyckats definiera nationens andliga dilemman. Det ser man inte minst i dikterna i Herr Cogito. Det exceptionella med Herbert är att hans popularitet i Polen går hand i hand med stor uppmärksamhet utomlands. Nu när en större mängd av hans dikter blivit översatta till svenska erbjuds även den svenska läsaren nöjet och den intellektuella tillfredsställelsen att stifta bekantskap med Zbigniew Herbert.

Tadesz Rozewiczs Recycling. Nyare dikter.

Tadesz Rozewiczs Recycling. Nyare dikter.

En annan nyhet på den svenska bokmarknaden är Tadeusz Różewicz diktsamling Recycling. Nyare dikter.

Różewicz är sedan länge känd i Sverige. Redan på 1960-talet tilltalades en rad svenska poeter av hans enkla, avskalade och opoetiska stil. De ikoniska orden från hans första diktsamling från 1947 där han försökte skriva poesi ”efter Auschwitz” blev berömda och ofta citerade.

Jag är 24 år
jag blev räddad
från att slaktas

Livet och döden, godheten och ondskan förekommer ständigt i Różewicz poesi. I Recycling har översättarna, Irena Grönberg och Tomas Håkanson valt dikter ur hans fem diktsamlingar från åren 2000-2006. Även här återkommer han till ondskan, tågen och boskapsvagnarna.

ett godståg
boskapsvagnar
oändligt långt tågsätt

det rullar över fält genom skogar
över gröna ängar
det rullar över gräs och örter
så tyst att man hör binas surr
det rullar genom molnen
över gyllene smörblommor
kabbelekor blåklockor
förgätmigej
Vergissmeinnicht

det tåget
ska aldrig avgå
ur mitt minne

Det är emellertid omöjligt att se honom som nihilist. Det är ett slags moralisk nollpunkt där ondska och godhet, död och liv, kärlek och hat samexisterar och har lika stort utrymme i våra liv.

Drygt sextio år efter debuten är Różewicz dikter mera existentiella, poeten vill gärna undersöka vår komplicerade och sammansatta individuella och sociala existens. Han tar gärna upp diskussionen med sina föregångare (Dostojevskij, Dante, Goethe och Heidegger). Han söker sina litteraturhistoriska rötter och finner dem hos romantikerna mer än hos 1900-talets ikonoklaster.

Różewicz grovhuggna och korta dikter har med tiden förvandlats till inte sällan långa poem, ofta med essäistiska drag. Språket har dock förblivit enkelt och sparsmakat.

Det är ett gediget och välgjort urval av Tadeusz Różewicz senare dikter som är mindre kända för den svenske läsaren men som visar på en klar utvecklingslinje i en av den europeiska poesins giganter.

Dorota Tubielewicz Mattsson
professor i polska
språket och litteraturen