Den tysta statskuppen

Trots omfattande protester antog parlamentet på fredagen den kontroversiella lagen om Högsta domstolen. Demonstranter utanför parlamentsbyggnaden och regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) högkvarter kritiserar polisen för att ha uppträtt hårdhänt, och en del av poliserna verkade komma någon annanstans ifrån, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

Hårda tag under protesterna utanför parlamentet.
Foto: Sympatycy Koalicji Obrońców Demokracji

”Demokrati!”, ”Konstitutionen!”, ”Vanära!” ropades det i plenisalen när regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) på fredagen i expressfart röstade igenom den nya lagen om Högsta domstolen.

Oppositionsparlamentarikerna protesterade men fick efter beslut av talmannen bara 15 sekunder på sig att framföra frågor eller synpunkter. I praktiken innebar det att man la munkavle på oppositionen.

Den nya lagen innebär att regeringen nu tagit kontrollen över hela rättsväsendet i Polen, att man avskaffat maktens tredelning och att man bryter mot grundlagen.

Omröstningarna skedde mekaniskt och utan diskussion – PiS-ledamöterna var fullständigt ointresserade av vad andra har att säga. Därefter skulle Adam Bodnar, ombudsman för mänskliga rättigheter, avlägga rapport om de mänskliga rättigheternas tillstånd i Polen för år 2017. Redan på onsdagen framträdde han i den parlamentariska kommittén för mänskliga rättigheter men avbröts och fick inte slutföra sitt anförande. Inga representanter för PiS var närvarande, ingen ville lyssna när han rapporterade att man vid flera tillfällen brutit mot de mänskliga rättigheterna och det har att göra med de förändringar man genomför i rättssystemet.

Parlamentet var under fredagen som en försvarsborg. Hundratals poliser, staket och avskärmningar skyddade makthavarna mot demonstranter. Ingen tilläts komma in i parlamentsbyggnaden. Ett par oppositionsledamöter försökte förgäves smuggla in gäster. Parlamentet är nu alltså stängt för medborgarna. Protester pågick utanför Lag och Rättvisas (PiS) högkvarter och i många polska städer.

Polisen har fått kritik för sin hårdhänthet. Författarinnan Klementyna Suchanow handfängslades, två journalister misshandlades och fick föras till sjukhus och flera personer blev anhållna. En reporter berättar att han misshandlats medan han hade handbojorna på. Många demonstranter vittnar om brutalitet.

De protesterande påpekar att det bland poliserna fanns en stor mängd män med tydlig övervikt som hade dålig koll på juridisk formalia när de anhöll folk och som vägrade att uppge sina namn. Därav drog man slutsatsen att personer från Territorialförsvaret deltog utklädda till poliser.

De omhändertagna kanske har misshandlat sig själva, fast det är svårt med händerna bakbundna säger inrikesminister Joachim Brudziński ironiskt.

Enligt en advokat säger de misshandlade att poliser tagit stryptag på dem, tryckt in adamsäpplet och använt sig av otillåtna grepp och frågan är om det skedde på inrikesministerns order. Och om avsikten i så fall är att skrämma andra protesterande. När det gäller spekulationerna kring Territorialförsvaret så skulle de bara bekräfta teorin om att det skapades i syfte att kväva medborgerliga protester i olika delar av landet.

Polisen hävdar att demonstranterna blev alltmer hotfulla och försökte forcera avskärmningarna för att ta sig in på parlamentets område.

Det inte är normalt under en fredlig demonstration att stå 10-15 cm från poliserna och svära och skrika åt dem, säger en talesperson för polisen. Man medger att man använt handfängslen men säger sig inte känna till någon misshandel. Därför uppmanas samtliga vittnen att skicka in mobilfilmer till åklagarmyndigheten och göra anmälan.

Vi är opolitiska, vi tar order från våra överordnade och inte från politikerna, säger polisens fackförbund. Polisen ska inte blandas in i den politiska retoriken, då förlorar polisen medborgarnas förtroende, ett förtroende som byggs upp av tusentals polismäns dagliga arbete.

De sista, politiskt så heta, dagarna i Polen visar tydligt att såväl förtroendet för som tålamodet med polisen och makthavarna håller på att ta slut. Och att de styrande kommer att göra allt för att kväsa motståndet. Den tysta statskuppen i Polen är ett faktum.

Dorota Tubielewicz Mattsson